Texty & Preklad: the ghost inside - dark horse Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi the ghost inside! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno the ghost inside t a uvidíte aké piene od the ghost inside máme v našom archíve a viac podobných ako dark horse.

the ghost inside
dark horse
True dedication most just do not posses.
When push becomes shove, can you rise above the rest?
Waves of words, they fall short and crash at my feet.
Such are the ways of the weak.
"I'm not scared!" It's all that I know.
Done nothing but travel without knowing where to go.
I've been digging up bones.
Remnants of what made up me that I've never shown.
This is my time to rise.
Dark horse. I'll fight my way to the top.
You will never be the thorn in my side.
Dark horse. Dreams are my driving force.
Open your eyes. Go live your own life.
"I'm not scared!" It's all that I know.
Done nothing but travel without knowing where to go.
I've been digging up bones.
Remnants of what made up me that I've never shown.
When the smoke clears, and the damage is done.
I'll be the only one left standing.
I see someone without a shred of hope.
At their breaking point. At the end of the rope.
"I'm not scared!" It's all that I know.
Done nothing but travel without knowing where to go.
I've been digging up bones.
Remnants of what made up me that I'll never show.

 

Skutočné odhodlanie väčšina jednoducho nemá.
Keď sa zatĺkanie stane strieškou, môžete sa povzniesť nad ostatných?
Vlny slov, zaostávajú a rútia sa mi k nohám.
Takéto sú spôsoby slabých.
"Nebojím sa!" Je to všetko, čo viem.
Nerobte nič iné ako cestovanie bez toho, aby ste vedeli, kam máte ísť.
Vykopával som kosti.
Zvyšky toho, čo ma tvorilo, som nikdy neukázal.
Je môj čas vstať.
Tmavý kôň. Prebojujem sa na vrchol.
Nikdy nebudeš tŕňom v oku.
Tmavý kôň. Mojou hnacou silou sú sny.
Otvor oči. Choďte žiť svoj vlastný život.
"Nebojím sa!" Je to všetko, čo viem.
Nerobte nič iné ako cestovanie bez toho, aby ste vedeli, kam máte ísť.
Vykopával som kosti.
Zvyšky toho, čo ma tvorilo, som nikdy neukázal.
Keď sa dym rozplynie a dôjde k poškodeniu.
Ostanem stáť iba ja.
Vidím niekoho bez kúska nádeje.
V ich bode zlomu. Na konci lana.
"Nebojím sa!" Je to všetko, čo viem.
Nerobte nič iné ako cestovanie bez toho, aby ste vedeli, kam máte ísť.
Vykopával som kosti.
Zvyšky toho, čo ma tvorilo, ktoré nikdy neukážem.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk