Texty & Preklad: the geraldine fibbers - pet angel Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi the geraldine fibbers! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno the geraldine fibbers t a uvidíte aké piene od the geraldine fibbers máme v našom archíve a viac podobných ako pet angel.

the geraldine fibbers
pet angel
The moon is so full, an owl winks just once.
You offer to dance with me.
You cradle my body in safety and warmth,
And a sweet wind blows through the trees.
Step to a one and a two and a three,
Step to a four, five and six.
Spin your little girl three times on her love
And your lover picks up sticks.
To you, to you, your love sticks to you,
Like you wished for a million times.
The skies are parting, the clouds fill with rain
And a lonesome church bell chimes.
The rain cracks the sky like tears of joy,
The rain makes mischief in her hair.
Your love needs a comb, won't you please take me home
For a towel and some dry things are there.
I tripped in my chill, got a hand from ol' Bill,
The man with the porcupine face.
You grabbed my little wrist and you gave it a kiss.
You said, "Old Bill'd never take your place."
To you, to you, straight home to you,
Take her to your spot on the map.
Give a taste of your love and a taste of your strap,
Give her someone to answer to.
You are my sunshine, I pull the drapes shut tight.
It's curtains for you, goodbye.
The cat's in the bag, the bag's in the river,
The river makes me cry.
Your hands, my heart, what's so hard about that?
Nothin' 'cept I can't be your wife.
I loved that boy till death do us part,
Till the evening I took his life.
To you, to you, straight up to you,
Into your charitable hands.
Take care of him Jesus, I know you'll do what's best,
Lay his wicked soul to rest.
Take care of him, Jesus.
I know you'll do what's best,
Lay his wicked soul to rest.

 

Mesiac je taký spln, sova žmurká iba raz.
Ponúkate sa, že si so mnou zatancujete.
Držíš moje telo v bezpečí a teple,
A medzi stromami fúka sladký vietor.
Krok na jeden a dva a tri,
Krok k štvorke, päťke a šiestej.
Točte svoje dievčatko trikrát na jej láske
A tvoj milenec vezme palice.
K tebe, k tebe sa tvoja láska drží
Ako by ste si želali miliónkrát.
Obloha sa lúči, mraky sa plnia dažďom
A osamelý kostolný zvon zvoní.
Dážď trhá oblohu ako slzy radosti,
Dážď robí z jej vlasov neplechu.
Tvoja láska potrebuje hrebeň, nevezmeš ma, prosím, domov
Za uterák a nejaké suché veci tam sú.
Zakopol som v mraze, dostal som ruku od starého Billa,
Muž s tvárou dikobraza.
Chytil si moje malé zápästie a dal si mu pusu.
Povedali ste: „Starý Bill by nikdy nenahradil tvoje miesto.“
Tebe, tebe, priamo domov pre teba,
Vezmite ju na svoje miesto na mape.
Dajte ochutnať svoju lásku a ochutnať svoj remienok,
Dajte jej niekoho na zodpovedanie.
Si moje slniečko, pevne zatiahnem závesy.
Sú to pre vás závesy, dovidenia.
Mačka je v taške, taška v rieke,
Rieka ma rozplače.
Vaše ruky, moje srdce, čo je na tom také ťažké?
Nič, že nemôžem byť tvojou ženou.
Miloval som toho chlapca, až kým nás smrť nerozdelí
Do večera som mu vzal život.
K tebe, k tebe, priamo k tebe,
Do tvojich charitatívnych rúk.
Postaraj sa o neho, Ježišu, viem, že urobíš to, čo je najlepšie,
Polož jeho zlú dušu na odpočinok.
Postaraj sa o neho, Ježišu.
Viem, že urobíš to, čo je najlepšie,
Polož jeho zlú dušu na odpočinok.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk