Texty & Preklad: the faint - take me to the hospital Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi the faint! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno the faint t a uvidíte aké piene od the faint máme v našom archíve a viac podobných ako take me to the hospital.

the faint
take me to the hospital
Hold my hand, it's shakin' bad
I'm going to the doc
I pay him to fix me up
I think I've got enough
No no an ambulance would cost too much
We'll take a van
If they can't fix me no one can
If they can fix me no one can't
Want you to take me to the H, take me to the O
Want you to take me to the S, take me to the P
Want you to take me to the I-T-A-L
Want you to take me to the hospital
Hospital
Now I'm losing blood from my veins
They're slowly emptying
I'm bothered by this crimson red
To the color of blood
To the color of a be, color of a L
To the color of a O, color of O
To the color of a Deep crimson red
From a little-bitty accident
Accident
I scraped up my face
Bounced my cheek on the floor
Cause anything worth doing's worth getting hurt for
I made no mistakes
I'm never learning from that
I've got no regrets
I want to do it again
With the A-G-A-I-N
So you can take me to the H, take me to the O,
Want you to take me to S, take me to the P,
Want you to take me to the I-T-A-L
Want you to take me to the hospital
Cause it's the color of a be, color of a L
To the color of a O, color of O
To the color of a Deep crimson red
From a little bitty accident
[Repeat x2]
Want you to take me to the hospital

 

Drž ma za ruku, je to zlé
Idem k doc
Platím mu, aby ma opravil
Myslím, že mám toho dosť
Nie, nie, sanitka by stála príliš veľa
Vezmeme si dodávku
Ak ma nedokážu opraviť, nemôže urobiť nikto
Ak ma opravia, nikto nemôže
Chceš, aby si ma vzal do H, vezmi ma do O.
Chcete, aby ste ma vzali na S, zaveďte ma na P
Chceš, aby si ma vzal na I-T-A-L
Chceš, aby si ma vzal do nemocnice
Nemocnica
Teraz strácam krv z žíl
Pomaly sa vyprázdňujú
Trápi ma táto karmínovo červená
Do farby krvi
K farbe bytosti, farbe L.
K farbe O, farbe O
K farbe Deep Crimson Red
Z maličkej nehody
Nehoda
Zoškrabala som si tvár
Odrazilo sa mi lícom na podlahe
Pretože všetko, čo stojí za to, stojí za to sa zraniť
Nerobil som žiadne chyby
Nikdy sa z toho nepoučím
Neľutujem
Chcem to urobiť znova
S A-G-A-I-N
Takže ma môžeš vziať do H, vziať ma do O,
Chceš, aby si ma vzal na S, vzal ma na P,
Chceš, aby si ma vzal na I-T-A-L
Chceš, aby si ma vzal do nemocnice
Pretože je to farba bytia, farba L.
K farbe O, farbe O
K farbe Deep Crimson Red
Z maličkej nehody
[Opakovať x2]
Chceš, aby si ma vzal do nemocnice

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk