Texty & Preklad: the faint - mirror error Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi the faint! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno the faint t a uvidíte aké piene od the faint máme v našom archíve a viac podobných ako mirror error.

the faint
mirror error
Baby thinks he looks just like the face he makes in mirrors
Only once or twice a month does the mirror do him justice?
Every other time he looks a mess
He expects a lot from it but then barely notices
Baby knows we all create the world from in our skulls
Everything you think of is just as real as you make it
Now he only focuses on dreams
Can you make a thing exist just by focusing on it?
I've been around a mirror enough to know it's hard to change
We're like magicians when we dream
But we wake up and nothing's different
Cover up with jewelry or pierce all the parts youve got
If the packaging design can fix the contents
I might distort myself a bit, I doubt that I'm the only one
To hope that features smear, warp the face that's stuck to my skull
It's just a mask, peel the skin away and we'll trade
I'm not so attached to this face

 

Baby si myslí, že vyzerá rovnako ako jeho tvár v zrkadlách
Iba raz alebo dvakrát mesačne mu robí zrkadlo spravodlivosť?
Zakaždým, keď vyzerá neporiadok
Očakáva od toho veľa, ale potom si to sotva všimne
Baby vie, že všetci tvoríme svet z našich lebiek
Všetko, na čo si spomeniete, je rovnako skutočné, ako si ho vytvoríte
Teraz sa zameriava iba na sny
Dokážete vytvoriť vec len tak, že sa na ňu sústredíte?
Bol som okolo zrkadla dosť na to, aby som vedel, že je ťažké to zmeniť
Keď snívame, sme ako kúzelníci
Ale zobudíme sa a nič nie je iné
Zakryte šperky alebo prepichnite všetky časti, ktoré ste dostali
Ak návrh obalu dokáže obsah opraviť
Možno by som sa trochu skreslil, pochybujem, že som jediný
Ak chcete dúfať, že to bude mať škvrnu, pokrčte tvár, ktorá sa mi prilepila k lebke
Je to len maska, odlúpneme pokožku a budeme obchodovať
Nie som taký pripútaný k tejto tvári

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk