Texty & Preklad: the drifters - up on the roof Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi the drifters! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno the drifters t a uvidíte aké piene od the drifters máme v našom archíve a viac podobných ako up on the roof.

the drifters
up on the roof
When this old world starts getting me down
And people are just too much for me to face
I climb way up to the top of the stairs
And all my cares just drift right into space
On the roof, it's peaceful as can be
And there the world below can't bother me
Let me tell you now
When I come home feelin' tired and beat
I go up where the air is fresh and sweet (up on the roof)
I get away from the hustling crowd
And all that rat-race noise down in the street (up on the roof)
On the roof, the only place I know
Where you just have to wish to make it so
Let's go up on the roof (up on the roof)
At night the stars put on a show for free
And, darling, you can share it all with me
I keep a-tellin' you
Right smack dab in the middle of town
I've found a paradise that's trouble proof (up on the roof)
And if this world starts getting you down
There's room enough for two
Up on the roof (up on the roof)
Up on the roo-oo-oof (up on the roof)
Oh, come on, baby (up on the roof)
Oh, come on, honey (up on the roof)
Everything is all right (up on the roof)

 

Keď ma tento starý svet začne dostávať dole
A ľudia sú toho na mňa jednoducho príliš veľa
Stúpam hore na vrchol schodiska
A všetky moje starosti smerujú priamo do vesmíru
Na streche je to pokojné, ako sa len dá
A tam ma svet dole nemôže obťažovať
Teraz ti to poviem
Keď prídem domov, cítim sa unavený a bijem sa
Idem hore, kde je čerstvý a sladký vzduch (hore na streche)
Uchádzam preč od zhonujúceho davu
A všetok ten hluk potkanov dole na ulici (hore na streche)
Na streche, jediné miesto, ktoré poznám
Kde si len musíte želať, aby to tak bolo
Poďme hore na strechu (hore na strechu)
V noci hviezdy predvádzali predstavenie zadarmo
A zlatko, môžeš sa so mnou o všetko podeliť
Stále ti to hovorím
Správne plácnutie v strede mesta
Našiel som raj, ktorý je odolný voči problémom (hore na streche)
A ak ťa tento svet začne dostávať dole
Je tu dosť miesta pre dvoch
Hore na streche (hore na streche)
Hore na roo-oo-oof (hore na streche)
Och, poď, zlato (hore na streche)
Och, poď, zlatko (hore na streche)
Všetko je v poriadku (hore na streche)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk