Texty & Preklad: the cure - where the birds always sing Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi the cure! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno the cure t a uvidíte aké piene od the cure máme v našom archíve a viac podobných ako where the birds always sing.

the cure
where the birds always sing
The world is neither fair nor unfair
The idea is just a way for us to understand
But the world is neither fair nor unfair
So one survives
The others die
And you always want a reason why
But the world is neither just nor unjust
It's just us trying to feel that there's some sense in it
No, the world is neither just nor unjust
And though going young
So much undone
Is a tragedy for everyone
It doesn't speak a plan or any secret thing
No unseen sign or untold truth in anything...
But living on in others, in memories and dreams
Is not enough
You want everything
Another world where the sun always shines
And the birds always sing
Always sing...
The world is neither fair nor unfair
The idea is just a way for us to understand
No the world is neither fair nor unfair
So some survive
And others die
And you always want a reason why
But the world is neither just nor unjust
It's just us trying to feel that there's some sense in it
No, the world is neither just nor unjust
And though going young
So much undone
Is a tragedy for everyone
It doesn't mean there has to be a way of things
No special sense that hidden hands are pulling strings
But living on in others, in memories and dreams
Is not enough
And it never is
You always want so much more than this
An endless sense of soul and an eternity of love
A sweet mother down below and a just father above
For living on in others, in memories and dreams
Is not enough
You want everything
Another world
Where the birds always sing
Another world
Where the sun always shines
Another world
Where nothing ever dies

 

Svet nie je spravodlivý ani nespravodlivý
Táto myšlienka je iba cestou, ako ju pochopiť
Svet však nie je spravodlivý ani nespravodlivý
Jeden teda prežije
Ostatní zomierajú
A vždy chcete dôvod
Svet však nie je spravodlivý ani nespravodlivý
Snažíme sa len cítiť, že to má nejaký zmysel
Nie, svet nie je spravodlivý ani nespravodlivý
A hoci ide mladý
Toľko vrátené
Je tragédiou pre všetkých
Nehovorí o pláne ani o žiadnej tajnej veci
V ničom neviditeľný znak alebo nevyslovená pravda ...
Ale žiť ďalej v iných, v spomienkach a snoch
Nie je to dosť
Chceš všetko
Iný svet, kde vždy svieti slnko
A vtáky vždy spievajú
Vždy spievaj ...
Svet nie je spravodlivý ani nespravodlivý
Táto myšlienka je iba cestou, ako ju pochopiť
Žiadny svet nie je spravodlivý ani nespravodlivý
Niektorí teda prežijú
A ďalší zomierajú
A vždy chcete dôvod
Svet však nie je spravodlivý ani nespravodlivý
Snažíme sa len cítiť, že to má nejaký zmysel
Nie, svet nie je spravodlivý ani nespravodlivý
A hoci ide mladý
Toľko vrátené
Je tragédiou pre všetkých
Neznamená to, že musí existovať spôsob vecí
Žiadny zvláštny pocit, že skryté ruky ťahajú za nitky
Ale žiť ďalej v iných, v spomienkach a snoch
Nie je to dosť
A nikdy to tak nie je
Vždy chcete oveľa viac ako toto
Nekonečný zmysel pre dušu a večnosť lásky
Sladká matka zdola a spravodlivý otec zhora
Pre život v iných, v spomienkach a snoch
Nie je to dosť
Chceš všetko
Iný svet
Kde vtáky vždy spievajú
Iný svet
Tam, kde vždy svieti slnko
Iný svet
Kde nikdy nič nezomrie

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk