Texty & Preklad: the cure - round round round Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi the cure! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno the cure t a uvidíte aké piene od the cure máme v našom archíve a viac podobných ako round round round.

the cure
round round round
Round and round and round and round and round we go!
Trying so hard to get a hold of everyone here
We've got to show how much we love them all
We squeak with idiot fake surprise
Flap our hands and flutter our eyes
And lap up all their stupid lies
We've got to love them all
And I really don't know why we do it like this
Imitation smiles and how "It's wonderful to be here!"
I'm really not sure what we're so scared we'll miss
So round and round and round and round and round we go!
Hanging on every shape they throw
It's strange the way we can't say no
Until we love them all
So we laugh at every stupid joke
And smoke and choke and point and poke
And gag on countless lines
How much we love them all!
And I really don't know why we do it like this
Imitation smiles and how "It's wonderful to be here!"
I'm really not sure what we're so scared we'll miss
Maybe it's the sex with the drugs and the fools
Or maybe it's the promise of belief
Maybe it's the pleasure and the pain of the cruel
Or maybe it's the promise of relief
And I know we've said it so many times before
"Once more and never again"
But however many times that we've said it before
Once more is never the end..

 

Ideme dokola a dokola a dokola a dokola!
Tak veľmi sa snažím získať všetkých tu
Musíme ukázať, ako veľmi ich všetkých milujeme
Vŕzgame s falošným idiotským prekvapením
Mať rukami a mávať očami
A zhromaždiť všetky ich hlúpe klamstvá
Musíme ich milovať všetky
A naozaj neviem, prečo to robíme takto
Napodobeniny úsmevov a ako „Je úžasné byť tu!“
Naozaj si nie som istý, čo sa tak bojíme, že nám bude chýbať
Takže dokola a dokola a dokola a dokola ideme!
Visí na každom tvare, ktorý hodia
Je zvláštne, že nemôžeme povedať nie
Až kým ich nebudeme všetky milovať
Takže sa smejeme každému hlúpemu vtipu
A fajčiť a dusiť sa a ukazovať prstom
A roubík na nespočetných linkách
Ako veľmi ich všetkých milujeme!
A naozaj neviem, prečo to robíme takto
Napodobeniny úsmevov a ako „Je úžasné byť tu!“
Naozaj si nie som istý, čo sa tak bojíme, že nám bude chýbať
Možno je to sexom s drogami a bláznami
Alebo je to možno prísľub viery
Možno je to potešením a bolesťou krutého
Alebo možno je to prísľub úľavy
A viem, že sme to už povedali toľkokrát
„Ešte raz a nikdy viac“
Ale koľkokrát sme to už povedali
Ešte raz nikdy nie je koniec ..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk