Texty & Preklad: the cure - lullaby Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi the cure! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno the cure t a uvidíte aké piene od the cure máme v našom archíve a viac podobných ako lullaby.

the cure
lullaby
On candy stripe legs the Spiderman comes
Softly through the shadow of the evening sun
Stealing past the windows of the blissfully dead
Looking for the victim shivering in bed
Searching out fear in the gathering gloom and
Suddenly
A movement in the corner of the room
And there is nothing I can do
When I realize with fright
That the Spiderman is having me for dinner tonight
Quietly he laughs and shaking his head
Creeps closer now
Closer to the foot of the bed
And softer than shadow and quicker than flies
His arms are all around me and his tongue in my eyes
Be still be calm be quiet now my precious boy
Don't struggle like that or I will only love you more
For it's much too late to get away or turn on the light
The Spiderman is having you for dinner tonight
And I feel like I'm being eaten
By a thousand million shivering furry holes
And I know that in the morning I will wake up
In the shivering cold
And the Spiderman is always hungry

 

Na nohách so sladkými prúžkami prichádza Spiderman
Jemne cez tieň večerného slnka
Kradnutie okolo okien blažene mŕtvych
Hľadá sa triaška postihnutého v posteli
Hľadanie strachu v zhromažďovacom šere a
Zrazu
Pohyb v rohu miestnosti
A nemôžem nič robiť
Keď si s hrôzou uvedomím
Že ma Spiderman večer vezme na večeru
Potichu sa smeje a krúti hlavou
Teraz sa plazí bližšie
Bližšie k nohe postele
A jemnejšie ako tieň a rýchlejšie ako muchy
Jeho ruky sú všade okolo mňa a jazyk v mojich očiach
Buď stále pokoj, buď ticho, môj drahý chlapec
Nebojujte tak, inak vás budem len milovať viac
Je príliš neskoro na to, aby ste sa dostali preč alebo rozsvietili svetlo
Spiderman vás dnes večer vezme na večeru
A mám pocit, že ma zožierajú
O tisíc miliónov chvejúcich sa chlpatých dier
A viem, že ráno sa zobudím
V triaške
A Spiderman je vždy hladný

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk