Texty & Preklad: the code - what s it gonna take Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi the code! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno the code t a uvidíte aké piene od the code máme v našom archíve a viac podobných ako what s it gonna take.

the code
what s it gonna take
As the modern world divides to war
And its leaders fight to settle scores
The war machine turns green in profit form
In its wake new fear is born
And peace is scorn by the hands of man who justify
Another death for their cause will no one question why
Why these solutions never work!
[Chorus:]
What's it gonna take... to break
The idea that we're free
To wage our wars
On the grounds we found an enemy
Break down these walls
Rise up refuse... we
Raise our voice raise our fists... to smash
To crush the cogs of the modern war
Will no one question
The intention of an endless war
Before you act learn the facts
Don't just settle for
The idea of freedom (freedom?)
Purchased on a battle field (freedom?)
Tell me what's it gonna take... what's it gonna take?
SOMETHINGS GONNA BREAK!
3,000 dead the headlines read
So shattered shocked I hung my head
As I sat my heart sunk lower as I watched
And the sky came falling
These clouds of soot were not silver lined
But lined with hate the kind of hate that's blind
So blind we returned the favor quick!
[Chorus]
Something's gonna break... something (something's gonna break)
What's it gonna take... what's it (gonna take)
To break assassinate rise up and suffocate
The lies that they create to justify their endless wars
The time has come to stand up straight
2002 it's not to late
Rise up resist refuse to go to war
What the fuck are we dying for?
To rid the world of an enemy we cannot see...
To die for Oil corporate interest power profit greed?
What will it take... when will we learn?

 

Keď sa moderný svet rozdelí na vojnu
A jej vodcovia bojujú o vyrovnanie skóre
Vojnový stroj zoženie zelenú farbu vo forme zisku
Po ňom sa rodí nový strach
A mier je pohŕdaný rukami človeka, ktorý ospravedlňuje
Ďalšia smrť pre ich vec nebude nikoho zaujímať prečo
Prečo tieto riešenia nikdy nefungujú!
[Refrén:]
Čo bude trvať ... pokaziť sa
Myšlienka, že sme slobodní
Aby sme viedli naše vojny
Na pozemku sme našli nepriateľa
Rozbite tieto steny
Povstaňte, odmietnite ... my
Pozdvihnite hlas, zdvihnite päste ... na rozbitie
Rozdrviť zuby modernej vojny
Nebude nikto pýtať
Zámer nekonečnej vojny
Skôr ako začnete konať, oboznámte sa s faktami
Neuspokojte sa iba s
Myšlienka slobody (slobody?)
Zakúpené na bojisku (sloboda?)
Povedz mi, čo to bude trvať ... čo to bude trvať?
NIEČO PRESTÁVA!
3 000 mŕtvych si prečítali titulky
Tak rozbitý šokovaný som zvesil hlavu
Keď som sedel, moje srdce kleslo nižšie, keď som to sledoval
A obloha padala
Tieto oblaky sadzí neboli lemované striebrom
Ale lemované nenávisťou, ktorá je slepou nenávisťou
Takže slepí, rýchlo sme láskavosť vrátili!
[Refrén]
Niečo sa zlomí ... niečo (niečo sa zlomí)
Čo to bude trvať ... čo to bude (trvať)
Ak chcete zlomiť atentát, povstaňte a duste sa
Klamstvá, ktoré vytvárajú, aby ospravedlnili svoje nekonečné vojny
Nastal čas postaviť sa rovno
2002 nie je neskoro
Povstaňte, odmietnite ísť do vojny
Za čo kurva zomierame?
Aby sme svet zbavili nepriateľa, ktorého nevidíme ...
Zomrieť pre ropný korporátny záujem moc zisk chamtivosť?
Čo to bude trvať ... kedy sa to naučíme?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk