Texty & Preklad: the code - 40 hour week Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi the code! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno the code t a uvidíte aké piene od the code máme v našom archíve a viac podobných ako 40 hour week.

the code
40 hour week
Do you ever get the feeling that you'll never get ahead
Working for a slave wage and your social life is dead
Does it ever cross your mind, does your life feel incomplete
When you're running like a dog in the 40 hour week
[Chorus:]
And you try so hard to, try so hard, but you can't keep up the pace
When the paycheck comes and the bills are due
You're gonna fall right on your face
And you scream (and you scream) and you shout (and you shout)
But you're stuck and you'll never get out
Take me away anywhere but here
Take me away I need to get away
Do you ever wonder why, why your life has passed you by
You're a slave to the code, working 9 to 5
The 40 hour fight for freedom has put you one foot in the grave
You're no american dream, you're the american slave
(Chorus)
From day in to day out, from one weekend to the next
You put that uniform on for the sake of a paycheck, and you
Pack your lunch, head straight for the routine, just to find yourself
Caught up, in a job that demeans you, to them you're nothing,
But a money making cog, built to fuel the corporate greed
Of the corporate fucking slobs, whose pocket books
Are lined with me and you, just a working class song
About the red, white, black, and blue
(Chorus)

 

Máte niekedy pocit, že sa nikdy nedostanete dopredu
Pracovať za otrockú mzdu a váš spoločenský život je mŕtvy
Napadne vám to niekedy, cíti sa váš život neúplný
Keď beháte ako pes v 40 hodinovom týždni
[Refrén:]
A vy sa tak veľmi snažíte, tak veľmi sa snažíte, ale nemôžete držať tempo
Až príde výplata a splatnosť účtov
Padneš priamo na svoju tvár
A kričíš (a kričíš) a kričíš (a kričíš)
Ale ste zaseknutí a nikdy sa nedostanete von
Vezmite ma preč kamkoľvek, len nie sem
Vezmi ma preč, potrebujem preč
Pýtate sa niekedy prečo, prečo vás život prešiel
Ste otrokom kódu a pracujete 9 až 5
40-hodinový boj za slobodu vás dostal jednou nohou do hrobu
Nie si žiadny americký sen, si americký otrok
(Refrén)
Zo dňa na deň, z jedného víkendu na druhý
Tú uniformu si obliekaš kvôli výplate a ty
Zbaľte si obed a choďte priamo do rutiny, len aby ste sa našli
Chytený, v práci, ktorá vás ponižuje, pre nich ste nič,
Ale zarábajúci zub, postavený tak, aby poháňal chamtivosť spoločnosti
Z firemných posratých slobov, ktorých vreckové knihy
Sú lemované so mnou a tebou, iba pieseň robotníckej triedy
O červenej, bielej, čiernej a modrej
(Refrén)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk