Texty & Preklad: the city drive - runner Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi the city drive! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno the city drive t a uvidíte aké piene od the city drive máme v našom archíve a viac podobných ako runner.

the city drive
runner
No one's taking my heart away
No one's taking the place of you
Even though I am miles away
You should know that I'm always true
Count the days till I reach the end
Week by week in a satellite
And until I am back again
All I need is to close my eyes
And I run
Run back to you
Yeah and I run
Run back to the one I love
This is the way I spent the day
Uh, huh
Did you too?
Running back to you
And when I dream
My eyes only see us
Do you too?
Running back to you
I wish that I could go back in time
To the city that's always cold
Time to leave but we stayed inside
Moving as though our bones were old
Trapped in ice in an avalanche
Here it comes, the pulse pounds and I'm ready to go
Mind fills up and it races fast
But it's erased the moment you close your eyes
And I run
Run back to you
Yeah and I run
Run back to the one I love
This is the way I spent the day
Uh, huh
Did you too?
Running back to you
And when I dream
My eyes only see us
Do you too?
Running back to you
You'll say
"Is it really you
Or am I dreaming?"
You're not dreaming
This is the way I spent the day
Uh, huh
Did you too?
Running back to you
And when I dream
My eyes only see us
Do you too?
Running back to you
Meet me in the dreamworld tonight
Meet me in the dreamworld tonight

 

Nikto mi neberie srdce
Nikto ťa nenahradí
Aj keď som na míle ďaleko
Mali by ste vedieť, že vždy som pravda
Počítajte dni, kým dôjdem na koniec
Týždeň po týždni na satelite
A kým som späť
Potrebujem len zavrieť oči
A bežím
Utekaj späť k sebe
Áno, bežím
Utekaj späť k tej, ktorú milujem
Takto som strávil deň
Uh, huh
Ty si tiež?
Bežím späť k tebe
A keď snívam
Moje oči vidia iba nás
Aj vy?
Bežím späť k tebe
Prial by som si, aby som sa mohol vrátiť v čase
Do mesta, ktoré je vždy chladné
Čas odísť, ale zostali sme vo vnútri
Pohybujúc sa, akoby naše kosti boli staré
Uväznený v ľade v lavíne
Tu to prichádza, pulz bije a som pripravený ísť
Myseľ sa plní a rýchlo preteká
Ale vymaže sa to v okamihu, keď zavrieš oči
A bežím
Utekaj späť k sebe
Áno, bežím
Vráť sa späť k tej, ktorú milujem
Takto som strávil deň
Uh, huh
Ty si tiež?
Bežím späť k tebe
A keď snívam
Moje oči vidia iba nás
Aj vy?
Bežím späť k tebe
Poviete si
„Si to naozaj ty
Alebo snívam? “
Nesnívaš
Takto som strávil deň
Uh, huh
Ty si tiež?
Bežím späť k tebe
A keď snívam
Moje oči vidia iba nás
Aj vy?
Bežím späť k tebe
Zoznámte sa dnes večer vo svete snov
Zoznámte sa dnes večer vo svete snov

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk