Texty & Preklad: the blood brothers - my first kiss at the public execution Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi the blood brothers! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno the blood brothers t a uvidíte aké piene od the blood brothers máme v našom archíve a viac podobných ako my first kiss at the public execution.

the blood brothers
my first kiss at the public execution
The carnival's glossy ghosts
zebra-painted horses parade
the cotton candy prostitutes
caramel apple corpses singing:
"Just this way to the neon orange gallows!
Tonight we tie the noose around the killer's collar!
Watch him play his wind pipe organ!"
Just five dollars to see a face explode, to see a man strung up by his throat.
Come one! Come all!
If you look close enough
you'll see death's machinery exposed.
So won't you hold me closer
just one more minute
until the executions over?
just one more minute
Won't you behead another
c'mon we're waiting
won't you shock and entertain us?
The hangman selling tickets to the sparkling death scene.
Tonight we watch the rope choke a conscience clean.
See it up close, see it in person!
His lips spun like revolving fun house doors as the hush kisses at our neck nape.
"Any final words for your loving audience?"
says the man with the dazzling sapphire cape.
So won't you hold me closer
just one more minute
until the executions over?
just one more minute
Won't you behead another
c'mon we're waiting
Won't you shock and entertain us? [x2]
Until the end of the world?
Snap, snap, snap goes the neck.
"Rah, rah, rah!" the audience.
Black, black, black goes his face.
The sky spreads like thighs inside lace. [x2]

 

Lesklí duchovia karnevalu
prehliadka koní maľovaných na zebre
cukrovej vaty prostitútky
karamelové jabĺčka spievajú:
„Len touto cestou k neónovo oranžovej šibenici!
Dnes večer uviažeme slučku okolo vrahovho goliera!
Sledujte, ako hrá na svojom dychovom orgáne! ““
Iba päť dolárov na to, aby ste videli explodovať tvár, aby ste videli muža, ktorý je natiahnutý pod hrdlom.
Poď! Poďte všetci!
Ak sa pozriete dostatočne blízko
uvidíte vystavené mechanizmy smrti.
Takže ma nebudeš držať bližšie
už len jedna minúta
až do skončenia exekúcií?
už len jedna minúta
Či nezložíte hlavu ďalšiemu
poďme, čakáme
nebudeš nás šokovať a baviť?
Kata predávajúci lístky na trblietavú scénu smrti.
Dnes večer sledujeme, ako lano dusí svedomie.
Vidieť to zblízka, vidieť osobne!
Jeho pery sa točili ako otáčajúce sa dvere zábavného domu, keď sa ticho bozkávalo na náš krk.
„Nejaké posledné slová pre vaše milujúce publikum?“
hovorí muž s oslnivým zafírovým plášťom.
Takže ma nebudeš držať bližšie
už len jedna minúta
až do skončenia exekúcií?
už len jedna minúta
Či nezložíte hlavu ďalšiemu
poďme, čakáme
Nebudete nás šokovať a baviť nás? [x2]
Do konca sveta?
Snap, snap, snap goes the neck.
„Rah, rah, rah!“ publikum.
Čierna, čierna, čierna ide do tváre.
Vo vnútri čipky sa obloha šíri ako stehná. [x2]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk