Texty & Preklad: the blood brothers - every breath is a bomb Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi the blood brothers! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno the blood brothers t a uvidíte aké piene od the blood brothers máme v našom archíve a viac podobných ako every breath is a bomb.

the blood brothers
every breath is a bomb
(Fake fake flowers) (fake funeral)
This room is a fluorescent tomb:
It's brazen bulbs mimic death's hyena croon.
He pulls on her wires, she jerks to attention,
She's animated again, she's talking to a hypodermic reflection.
We've watched it all from the window ledge...
The nurses offer their condolences...
Tougnes flapping I can't make out your tone,
Out hearts beat in slow motion.
If we make it to the final scene...(fake flowers!)
Show me the sapphire pit (fake tomb)
Peel the candy crust off my body (fake flowers)
Throw in the brittle skeleton...(fake tomb)
Can you inject love's tender touch back into the gang bang?
Can you knit the stiletto back to the bloodstain?
Can you put the bite back the the beast you've broken, tied and tamed?
Can you crease the wrinkles back into the cracked and open brain?
So doctor won't you pull the fucking plug?
Won't you cut the cord?
Because you can't put the life back into this hospital ward.
She's gonna make it out ok...
But she's shaking like a revolution...
And she stares at the fire all day...
Mumbling to herself..."
Every hole has a snake in it...
Every crotch is a siamese gun,
Every ray of sunshine hides a cancerous chime,
Every breath is a bomb."
I'd like to wrap my arms around you like a flesh canopy.
I'd like to take your head,
Place it somewhere between my shoulders and neck,
But I'm afraid your brittle bones would break.
We can hear the black orchestra singing...
Can you inject love's tender touch back into the gang bang?
Can you knit the stiletto back to the bloodstain?
Can you put the bite back in the beast you've broken tied and tamed?
Can you crease the wrinkles back into the cracked and open brain?
So won't you pull the fucking plug, doctor?
Won't you cut the cord?
Because you can't put the life back into this hospital ward.

 

(Falošné falošné kvety) (Falošný pohreb)
Táto miestnosť je fluorescenčná hrobka:
Sú to drzé žiarovky, ktoré napodobňujú smrť hyeny.
Natiahne jej drôty, ona trhne do pozornosti,
Opäť je animovaná, hovorí o hypodermickom odraze.
Všetko sme to sledovali z rímsy okna ...
Sestry vyjadrujú sústrasť ...
Mávajúce Tougnes nemôžem rozoznať tvoj tón,
Pomalé pohyby bijú von.
Ak sa dostaneme do záverečnej scény ... (falošné kvety!)
Ukáž mi zafírovú jamu (falošná hrobka)
Odlepte cukrovú kôru z môjho tela (falošné kvety)
Vhoďte krehkú kostru ... (falošná hrobka)
Dokážete vtlačiť nežný dotyk lásky späť do bang gangu?
Dokážete pliesť ihličie späť do krvavej škvrny?
Môžete dať sústo šelme, ktorú ste zlomili, zviazali a skrotili?
Dokážete vrásky pokrčiť späť do popraskaného a otvoreného mozgu?
Takže doktor, nevytiahnete zasranú zástrčku?
Nestriháš šnúru?
Pretože nemôžete vrátiť život späť na toto nemocničné oddelenie.
Zvládne to ...
Ale ona sa trasie ako revolúcia ...
A celý deň pozerá do ohňa ...
Zamumlala si pre seba ... “
Každá diera má v sebe hada ...
Každý rozkrok je siamská zbraň,
Každý slnečný lúč skrýva rakovinovú zvonkohru,
Každý nádych je bomba. ““
Rád by som ťa objal ako telový baldachýn.
Rád by som vzal tvoju hlavu
Umiestnite ho niekde medzi moje plecia a krk,
Ale obávam sa, že by sa vám lámali kosti.
Môžeme počuť spievať čierny orchester ...
Dokážete vtlačiť láskavý nežný dotyk späť do tresku gangu?
Dokážete pliesť ihličie späť do krvavej škvrny?
Môžete dať sústo späť do zvieraťa, ktoré ste zlomili, zviazané a skrotené?
Dokážete vrásky pokrčiť späť do popraskaného a otvoreného mozgu?
Takže nevytiahnete zasranú zástrčku, doktor?
Nestriháš šnúru?
Pretože nemôžete vrátiť život späť na toto nemocničné oddelenie.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk