Texty & Preklad: the blondes of vertigo - political jesus Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi the blondes of vertigo! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno the blondes of vertigo t a uvidíte aké piene od the blondes of vertigo máme v našom archíve a viac podobných ako political jesus.

the blondes of vertigo
political jesus
Dancing dizzy around the world
When you hear your favorite song playing on the radio
Laughing in hysterics at the broken words
Shed a thousand tears but we couldn't make em drown at all
Lonely, lonely in a room we stay
Smoke cigarettes until our lungs ate us away
Your face nearly fell apart
But your body gave another day
You opened up your broken heart
Beat your luck on with a pretty face
and how we all sailed a shore
It all depends on what we need
You find yourself political jesus
And your saved..

 

Tancuje sa nám po celom svete
Keď počujete svoju obľúbenú skladbu hrať v rádiu
Hystericky sa smejúc nad zlomenými slovami
Vyronila tisíc sĺz, ale vôbec sme ich nedokázali utopiť
Osamelý, osamelý v miestnosti, v ktorej zostávame
Fajčite cigarety, až kým nás pľúca nezjedli
Tvoja tvár sa takmer rozpadla
Ale vaše telo dalo ďalší deň
Otvoril si svoje zlomené srdce
Porazte svoje šťastie peknou tvárou
a ako sme sa všetci plavili po brehu
Všetko závisí od toho, čo potrebujeme
Ocitáte sa ako politický Ježiš
A tvoje zachránené ..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk