Texty & Preklad: the basces - old wheels Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi the basces! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno the basces t a uvidíte aké piene od the basces máme v našom archíve a viac podobných ako old wheels.

the basces
old wheels
The time is going to come
When they will have to admit
What they had was more than enough
Enough from you and from me
The rain is made of steel
The bread is made of stone
When all our words are sealed
Our dreams will break down the walls
Is there a light somewhere around?
How many lives to save the crown?
It looks like we're all living
with lies around the soul
I've seen the best wills forgotten
More than you would know
You know that they've been running
On both sides of the road
I've seen the wills forgotten
Enough to stop the show
They've done nothing they say
But they have just done it all
Behind the green master lord
They want us to dance to their song
It's time for going home
Tomorrow they'll be here again
Making the same old news
That move the same old wheels
Is there a light somewhere around?
How many lives to save the clown?
And all the times they're talking
Is just a waste of words
I've seen the best wills forgotten
More than you would know

 

Príde čas
Kedy budú musieť priznať
To, čo mali, bolo viac než dosť
Dosť od teba a odo mňa
Dážď je vyrobený z ocele
Chlieb je kamenný
Keď sú všetky naše slová zapečatené
Naše sny rozbijú múry
Je niekde v okolí svetlo?
Koľko životov na záchranu koruny?
Vyzerá to, že žijeme všetci
s klamstvami okolo duše
Videl som zabudnuté najlepšie vôle
Viac, ako by ste vedeli
Vieš, že bežali
Po oboch stranách cesty
Videl som zabudnuté závety
Dosť na zastavenie predstavenia
Nerobili nič, čo by povedali
Ale práve to všetko zvládli
Za zeleným pánom pánom
Chcú, aby sme tancovali na ich piesne
Je čas ísť domov
Zajtra tu budú znova
Tvorba rovnakých starých správ
To pohne rovnakými starými kolesami
Je niekde v okolí svetlo?
Koľko životov na záchranu klauna?
A stále hovoria
Je len plytvanie slovami
Videl som zabudnuté najlepšie vôle
Viac, ako by ste vedeli

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk