Texty & Preklad: the attic ends - be wise Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi the attic ends! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno the attic ends t a uvidíte aké piene od the attic ends máme v našom archíve a viac podobných ako be wise.

the attic ends
be wise
(verse 1)
Big and small, weak and tall, we don't wanna walk from the hand that feeds you,
runnin' round, burnin' down, we're all tryin' to braid in this world that we live in.
All of my life I was waiting for more, never did I think that this is what's in store,
(chorus)
Cause', we all want to be wise, we all want to be wise, but nobody, nobody, wants to, nobody, nobody, wants to compromise.
(verse 2)
Going strong, all along, but we don't wanna do just what we're told to,
you stop me in, my broken tracks, what can't we just finally relax,
when all of my life, I was waiting for more, never did i think that this is what's in store,
(chorus)
Cause' we all want to be wise, we all want to be wise, but nobody, nobody, wants to, nobody, nobody, wants to compromise.
We all want to be wise, we all want to be wise, but nobody, nobody, wants to, nobody, nobody, wants to compromise.
(bridge)
I am nothing, without my pride...I am nothing, nothing without my pride, nothing ooh ooh, marching Im marching Im marching on,marching Im marching Im marching on, marching Im marching Im marching on, marching Im marching Im marching whoa ooh on, whoa ooh whoa, whoa ooh whoa, whoa ooh whoa, ooh whoa oh,
We all want to be wise, we all want to be wise, but nobody, nobody, wants to, nobody, nobody, wants to compromise.
We all want to be wise, we all want to be wise, but nobody, nobody, wants to, nobody, nobody, wants to compromise.. whoa ooh whoa, whoa ooh whoa, whoa ooh whoa, ooh whoa oh, oh....

 

(verš 1)
Veľký i malý, slabý a vysoký, nechceme kráčať od ruky, ktorá ťa živí,
beháme dokola, horíme, všetci sa snažíme splietnuť do tohto sveta, v ktorom žijeme.
Celý život som čakal viac, nikdy som si nemyslel, že práve toto je v obchode,
(refrén)
Pretože všetci chceme byť múdri, všetci chceme byť múdri, ale nikto, nikto nechce, nikto, nikto, nechce robiť kompromisy.
(verš 2)
Stále silní, ale nechceme robiť to, čo nám bolo povedané,
zastavíš ma, moje rozbité stopy, čo si nemôžeme len tak konečne oddýchnuť,
keď som celý život čakal na viac, nikdy som si nemyslel, že práve toto je na sklade,
(refrén)
Pretože všetci chceme byť múdri, všetci chceme byť múdri, ale nikto, nikto nechce, nikto, nikto, nechce robiť kompromisy.
Všetci chceme byť múdri, všetci chceme byť múdri, ale nikto, nikto, nechce, nikto, nikto, nechce robiť kompromisy.
(Most)
Nie som nič, bez svojej pýchy ... Nie som nič, nič bez svojej pýchy, nič ooh, ooh, pochodujúce Im pochodujúce Im pochodujúce, pochodujúce Im pochodujúce Im pochodujúce, pochodujúce Im pochodujúce Im pochodujúce ďalej, pochodujúce Im pochodujúce Im pochodujúce whoa ooh, whoa ooh whoa, whoa ooh whoa, whoa ooh whoa, ooh whoa oh,
Všetci chceme byť múdri, všetci chceme byť múdri, ale nikto, nikto, nechce, nikto, nikto, nechce robiť kompromisy.
Všetci chceme byť múdri, všetci chceme byť múdri, ale nikto, nikto, nechce, nikto, nikto, nechce robiť kompromisy .. whoa ooh whoa, whoa ooh whoa, whoa ooh whoa, ooh whoa oh, oh .. ..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk