Texty & Preklad: goldfrapp - jo Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi goldfrapp! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno goldfrapp g a uvidíte aké piene od goldfrapp máme v našom archíve a viac podobných ako jo.

goldfrapp
jo
Heard a shout of someone calling,
Strange and darkness.
People lack all feelings
Over the city tonight.
Hanging by behind the trees of,
Blood red mornings.
Watching all this waiting for you
Dread in my head.
Where the wind sings by the river
Laughing, broken.
Hair swept out into the water,
Ripples of black.
Run, you better run,
You better run for your life.
Oh it rips through the sky.
Oh life figures on.
Jo, I know you will see.
Don't wait for a minute.
Shiver while you breathing
All the while you breath land
(Oh you see winter)
Shiver while you breathing
All the while I breath land
Feel the grey at dawn meaning,
Sunset, spoken.
Where the wind sits by the river,
Ripples of black.
Days, you gotta run
You gotta run for your life (repeated)
Oh your light feel you breath
Don't run with me.
Oh they'll leave you breath.
Don't wait for a minute.

 

Počul som krik niekoho volať,
Zvláštne a tma.
Ľuďom chýbajú všetky city
Dnes večer nad mestom.
Visí za stromami,
Krvavo červené ráno.
Sledovanie toho všetkého na vás čaká
Strach v mojej hlave.
Kde vietor spieva pri rieke
Vysmiata, zlomená.
Vlasy zmietli do vody,
Vlny čiernej farby.
Bež, radšej bež,
Radšej si utekajte o život.
Oh, trhá sa po oblohe.
Ach, životné čísla.
Jo, viem, že uvidíš.
Nečakajte ani minútu.
Počas dýchania sa trasiete
Po celú dobu dýchate
(Vidíš zimu)
Počas dýchania sa trasiete
Celý ten čas dýcham
Cítiť sivú za úsvitu, čo znamená,
Západ slnka, hovorené.
Kde vietor sedí pri rieke,
Vlny čiernej farby.
Dni, musíš utekať
Musíš bežať ako o život (opakovane)
Oh, tvoje svetlo cíti, že dýchaš
Neutekaj so mnou.
Och, nechajú ťa dych.
Nečakajte ani minútu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk