Texty & Preklad: goldfinger - german spokesman Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi goldfinger! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno goldfinger g a uvidíte aké piene od goldfinger máme v našom archíve a viac podobných ako german spokesman.

goldfinger
german spokesman
What happened to dignity
Did it go away again?
Just like a worn out trend?
Will I still defend emotions?
What happened to honesty?
I don't see it on the Top Ten
I only see it in what has been
'cause I still defend devotion
Am I alone?
Don't wanna rest
I don't wanna breathe
When I wanna hear about life
Don't wanna hear a spokesman
I don't wanna test
I want to believe
The god damn singer wrote the song
Don't wanna hear a spokesman
Was zu Rechtschaffenheit ich geschehen ist
nicht sehe da es auf MTV Alle
die ich sehe ist choreography
Und ich nie ein Tnzer sein werde
Was zu puberty geschehen ist
Schlechte Haut und Unsicherheit Und
der fuck Felicity ist
Weil ich Probleme von meinem
eigenen erhalten habe
Ich bin allein?
Don't wanna rest
I don't wanna breathe
When I wanna hear about life
Don't wanna hear a spokesman
I don't wanna test
I want to believe
The god damn singer wrote the song
Don't wanna hear a spokesman
Don't wanna rest
I don't wanna breathe
When I wanna hear about life
Don't wanna hear a spokesman
I don't wanna test
I want to believe
The god damn singer wrote the song
Don't wanna hear a spokesman
Don't wanna rest
And don't wanna breathe
When I wanna hear about life
Don't wanna hear a spokesman
I don't wanna test
I want to believe
The god damn singer wrote the song
Don't wanna hear a spokesman
I Don't wanna rest
And don't wanna breathe
When I wanna hear about life
Don't wanna hear a spokesman

 

Čo sa stalo s dôstojnosťou
Zase to zmizlo?
Rovnako ako opotrebovaný trend?
Budem ešte brániť emócie?
Čo sa stalo s čestnosťou?
Nevidím to v prvej desiatke
Vidím to iba na tom, čo bolo
Pretože stále bránim oddanosť
Som sama?
Nechceš si odpočinúť
Nechcem dýchať
Keď chcem počuť o živote
Nechcem počuť hovorcu
Nechcem testovať
Chcem veriť
Sakra spevák napísal pieseň
Nechcem počuť hovorcu
Was zu Rechtschaffenheit ich geschehen ist
nicht sehe da es auf MTV Alle
die ich sehe ist choreografia
Und ich nie ein Tnzer sein werde
Was zu puberty geschehen ist
Schlechte Haut und Unsicherheit Und
der fuck Felicity ist
Weil ich Probleme von meinem
eigenen erhalten habe
Ich bin allein?
Nechceš si odpočinúť
Nechcem dýchať
Keď chcem počuť o živote
Nechcem počuť hovorcu
Nechcem testovať
Chcem veriť
Sakra spevák napísal pieseň
Nechcem počuť hovorcu
Nechceš si odpočinúť
Nechcem dýchať
Keď chcem počuť o živote
Nechcem počuť hovorcu
Nechcem testovať
Chcem veriť
Sakra spevák napísal pieseň
Nechcem počuť hovorcu
Nechceš si odpočinúť
A nechcem dýchať
Keď chcem počuť o živote
Nechcem počuť hovorcu
Nechcem testovať
Chcem veriť
Sakra spevák napísal pieseň
Nechcem počuť hovorcu
Nechcem si oddýchnuť
A nechcem dýchať
Keď chcem počuť o živote
Nechcem počuť hovorcu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk