Texty & Preklad: gibson debbie - goodbye Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi gibson debbie! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno gibson debbie g a uvidíte aké piene od gibson debbie máme v našom archíve a viac podobných ako goodbye.

gibson debbie
goodbye
Performed by: Debbie Gibson
Written by: Carol Bayer Sager, Narada Michael Walden and Deborah Gibson
Darlin', I was hoping that we could pretend
And make believe that we could still live happily
And start again
Seems like you and I, we've caught up in your world of lies
I kept believing you could start anew
And be a friend
Well I've got something I wanted to tell you
And it's the last thing I wanted to say
But I think I must go there anyway...
CHORUS:
Goodbye
How do you say goodbye?
Do I just look you in the eye,
Shake your hand, wish you well
After all this time...
I never wanted for goodbye
Don't let go
I was devoted to your heart and soul
And then we took a turn
And I had to learn
What I tried not to know
Seems like yesterday
I'd give the world just to hear you say
A simple whisper of a word or two
Like "I love you"
Breaks my heart to see it end this way
CHORUS
Goodbye
Can it ever be the same?
Goodbye
Did we lose more than we gained?
There's nowhere to hide
Baby I feel it inside
As my heart cries out your name
Goodbye...

 

Účinkuje: Debbie Gibson
Napísali: Carol Bayer Sager, Narada Michael Walden a Deborah Gibson
Miláčik, dúfal som, že môžeme predstierať
A verte tomu, že môžeme stále žiť šťastne
A začať odznova
Vyzerá to, že ty a ja, chytili sme váš svet lží
Stále som veril, že môžeš začať odznova
A buď priateľom
No mám niečo, čo som ti chcel povedať
A je to posledné, čo som chcel povedať
Ale myslím si, že tam aj tak musím ísť ...
CHORUS:
Zbohom
Ako sa lúčite
Pozriem sa ti len do očí,
Podajte ruku, prajem vám dobre
Po tak dlhej dobe...
Nikdy som nechcel zbohom
Nepúšťaj
Bol som oddaný tvojmu srdcu a duši
A potom sme sa otočili
A musel som sa učiť
Čo som sa snažil nevedieť
Vyzerá to ako včera
Dal by som svetu, len aby som ťa počul hovoriť
Jednoduchý šepot slova alebo dvoch
Ako „Milujem ťa“
Zlomí moje srdce, keď vidím, že sa to takto skončilo
CHORUS
Zbohom
Môže to byť niekedy rovnaké?
Zbohom
Stratili sme viac, ako sme získali?
Niet sa kam schovať
Baby cítim to vo vnútri
Keď moje srdce volá tvoje meno
Zbohom...

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk