Texty & Preklad: george canyon - second chance Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi george canyon! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno george canyon g a uvidíte aké piene od george canyon máme v našom archíve a viac podobných ako second chance.

george canyon
second chance
Now, who'd of thought, we'd end up this way,
Talkin' to each other, like the enemy
There's really only three words, I should say
But even if I did, would you hear them any way
We should have read the signs
We could have made more time
Why was I so blind
To what was out in front of me
I never thought I'd be the last to know
I never thought you'd be the first to go
Forever never lasts too long enough for us to have a chance to hold
So take me by the hand I'm on my knees
Together we will stand now I believe
Somewhere in that plan there's gotta be
A second chance for you and me.
There was a time when we made history
But the dream we tried to keep became the casualty.
We traded paradise for misery
What was once a house of love, is now a battlefield
We should have read the signs
We could have made more time
Why was I so blind
To what was out in front of me
I never thought I'd be the last to know
I never thought you'd be the first to go
Forever never lasts too long enough for us to have a chance to hold
So take me by the hand I'm on my knees
Together we will stand now I believe
Somewhere in that plan there's gotta be
A second chance for you and me.
It's not about what we want
It's all about holdin' on
I never thought I'd be the first to cry
This doesn't have to be our last goodbye
Forever's gonna wait just long enough for us
To fight for one more try
So take me by the hand I'm on my knees
Together we will stand now I believe
Somewhere in that plan there had to be
A second chance for you and me.
A second chance for you and me
A second chance for you and me
Somewhere in that plan there had to be
A second chance for you and me

 

Kto by si myslel, skončili by sme takto,
Hovoríme si navzájom, ako nepriateľ
Sú naozaj len tri slová, mal by som povedať
Ale aj keby som to urobil, počul by si ich nejako
Mali sme si prečítať znamenia
Mohli sme si urobiť viac času
Prečo som bol taký slepý
Na to, čo bolo predo mnou
Nikdy som si nemyslel, že to budem vedieť posledný
Nikdy som si nemyslel, že pôjdeš prvý
Forever nikdy netrvá príliš dlho na to, aby sme mali šancu udržať sa
Vezmite ma teda za ruku, som na kolenách
Spoločne teraz stojím, verím
Niekde v tomto pláne musí byť
Druhá šanca pre teba a pre mňa.
Boli časy, keď sme sa zapísali do histórie
Ale sen, ktorý sme sa snažili dodržať, sa stal obeťou.
Vymenili sme raj za biedu
To, čo bolo kedysi domom lásky, je dnes bojiskom
Mali sme si prečítať znamenia
Mohli sme si urobiť viac času
Prečo som bol taký slepý
Na to, čo bolo predo mnou
Nikdy som si nemyslel, že to budem vedieť posledný
Nikdy som si nemyslel, že pôjdeš prvý
Forever nikdy netrvá príliš dlho na to, aby sme mali šancu udržať sa
Vezmite ma teda za ruku, som na kolenách
Spoločne teraz stojím, verím
Niekde v tomto pláne musí byť
Druhá šanca pre teba a pre mňa.
Nejde o to, čo chceme
Všetko je o tom držať sa
Nikdy som si nemyslel, že budem plakať ako prvý
To nemusí byť naše posledné zbohom
Navždy na nás počká dosť dlho
Bojovať ešte o jeden pokus
Vezmite ma teda za ruku, som na kolenách
Spoločne teraz stojím, verím
Niekde v tom pláne muselo byť
Druhá šanca pre teba a pre mňa.
Druhá šanca pre teba a pre mňa
Druhá šanca pre teba a pre mňa
Niekde v tom pláne muselo byť
Druhá šanca pre teba a pre mňa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk