Texty & Preklad: georg baker selection - silver Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi georg baker selection! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno georg baker selection g a uvidíte aké piene od georg baker selection máme v našom archíve a viac podobných ako silver.

georg baker selection
silver
There's a village by the seaside
lt's the village I was born
Lives a lovely girl named Silver
By the colour of her hair.
Yes
we used to play together
By the harbour anä the beach.
Yes
we used to sing together
With the people in the church.
AII the older people smiled
When we were walkin' down the streets.
Yes
they said that I was born for you
And you were born for me.
But my heart was always restless
And the village much too small.
So I left my home and friends
And kissed goodbye my Silver girl.
Silver
silver is her hair.
Silver was the love we sharin'.
Silver
Silver now I see
That your love was gold for me.
Yes
I saw so many cities
And I loved so many girls
But no one was there more pretty
Than my lovely Silver girl.
Too much songs and too much wine
I spend my life without regrets
But I always shed a tear
When I think of the love we had.
Silver
silver is her hair . . .
I wasn't there when you needed me most of all.
I wasn't there on your weddingday
I did not call.
I wasn't there at the day that your first child was born.
But believe me Baby
I think about you some time.
Silver
silver is her hair . . .

 

Pri mori je dedina
Je to dedina, kde som sa narodil
Žije rozkošné dievča menom Silver
Podľa farby vlasov.
Áno
kedysi sme sa spolu hrávali
Pri prístave na pláži.
Áno
kedysi sme spolu spievali
S ľuďmi v kostole.
Všetci starší ľudia sa usmievali
Keď sme išli po uliciach.
Áno
povedali, že som sa narodil pre teba
A ty si sa narodil pre mňa.
Ale moje srdce bolo vždy nepokojné
A dedina príliš malá.
Takže som opustil svoj domov a priateľov
A pobozkal ma na rozlúčku s mojou striebornou dievčinou.
Striebro
striebro sú jej vlasy.
Striebro bola láska, ktorú zdieľame.
Striebro
Striebro teraz vidím
Že tvoja láska bola pre mňa zlatá.
Áno
Videl som toľko miest
A miloval som toľko dievčat
Ale nikto tam nebol krajší
Než moje milé strieborné dievča.
Príliš veľa piesní a príliš veľa vína
Trávim život bez výčitiek
Vždy som však vyronila slzu
Keď myslím na lásku, ktorú sme mali.
Striebro
striebro sú jej vlasy. . .
Nebol som tam, keď si ma najviac potreboval.
V tvoj svadobný deň som tam nebol
Nevolal som.
Nebola som tam v deň, keď sa ti narodilo prvé dieťa.
Ale ver mi zlatko
Myslím na teba nejaký čas.
Striebro
striebro sú jej vlasy. . .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk