Texty & Preklad: gene pitney - town without pity Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi gene pitney! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno gene pitney g a uvidíte aké piene od gene pitney máme v našom archíve a viac podobných ako town without pity.

gene pitney
town without pity
When you're young and so in love as we
And bewildered by the world we see
Why do people hurt us so
Only those in love would know
What a town without pity can do
If we stop to gaze upon a star
People talk about how bad we are
Ours is not an easy age
We're like tigers in a cage
What a town without pity can do
The young have problems, many problems
We need an understanding heart
Why don't they help us, try and help us
Before this clay and granite planet falls apart
Take these eager lips and hold me fast
I'm afraid this kind of joy can't last
How can we keep love alive
How can anything survive
When these little minds tear you in two
What a town without pity can do
How can we keep love alive
How can anything survive
When these little minds tear you in two
What a town without pity can do
No, it isn't very pretty what a town without pity

 

Keď si mladý a tak zamilovaný ako my
A zmätení svetom, ktorý vidíme
Prečo nám ľudia tak ublížia
Iba zamilovaní by to vedeli
Čo dokáže mesto bez zľutovania
Ak prestaneme hľadieť na hviezdu
Ľudia hovoria o tom, ako sme na tom zle
Náš vek nie je ľahký
Sme ako tigre v klietke
Čo dokáže mesto bez zľutovania
Mladí majú problémy, veľa problémov
Potrebujeme porozumenie srdca
Prečo nám nepomáhajú, neskúšajú a pomáhajú nám
Predtým, ako sa táto hlinená a žulová planéta rozpadne
Vezmi tieto dychtivé pery a drž ma pevne
Obávam sa, že tento druh radosti nemôže trvať
Ako môžeme udržať lásku pri živote
Ako môže niečo prežiť
Keď ťa tieto malé mysle trhajú na dve polovice
Čo dokáže mesto bez zľutovania
Ako môžeme udržať lásku pri živote
Ako môže niečo prežiť
Keď ťa tieto malé mysle trhajú na dve polovice
Čo dokáže mesto bez zľutovania
Nie, nie je to celkom pekné mesto bez zľutovania

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk