Texty & Preklad: gary numan - thoughts no 2 Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi gary numan! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno gary numan g a uvidíte aké piene od gary numan máme v našom archíve a viac podobných ako thoughts no 2.

gary numan
thoughts no 2
Sometimes I feel
I live like a prisoner
But I don't know
If this really is pressure
Surprise you win
I'm lost as screamers roll in
Sometimes I feel
Like leaving this room I'm in
Faded film people dropping words
About the real things to say
? (Not "Someone pulls me deeper", as in CD booklet)
And tells me who I will be if I stay
A clever machine writes pretty words
For pretty boys
To sing to us all
We're all so grateful
My face you cry
And I show my darker side
The night is yours
And I just switch off and hide
Cafe and sin
The wine's not to my liking
My face you cry
Oh my didn't I say come in?
Frown (?) in my eyes showing nothing
But surprise about you
And what are you thinking
About my life and her drinking to you too
A dying non-human writes unkind words
For unkind friends
And as for the tears, they'll never show
Asylum people calling on my door
From day to day
The image must fall
I've had my time
more Gary Numan Lyrics

 

Niekedy cítim
Žijem ako väzeň
Ale neviem
Ak je to skutočne tlak
Prekvapenie, ktoré ste vyhrali
Stratil som sa, keď sa votreli vrieska
Niekedy cítim
Ako keby som opustil túto miestnosť, v ktorej som
Vyblednutí ľudia zhadzujú slová
O skutočných veciach, ktoré treba povedať
? (Nie „Niekto ma ťahá hlbšie“, ako v brožúre CD)
A povie mi, kým budem, ak zostanem
Šikovný stroj píše pekné slová
Pre pekných chlapcov
Zaspievať nám všetkým
Sme všetci vďační
Moja tvár plačeš
A ukazujem svoju temnejšiu stránku
Noc je tvoja
A ja len vypnem a schovám sa
Kaviareň a hriech
Víno nie je podľa mojich predstáv
Moja tvár plačeš
Ach, nepovedal som, že vstúpim?
Zamračený (?) V mojich očiach nič neukazujúci
Ale prekvapenie nad tebou
A na čo myslíš
O mojom živote a jej pití tiež k vám
Umierajúci človek neláskavé slová píše
Pre neláskavých priateľov
A čo sa týka sĺz, tie sa nikdy neprejavia
Azyl volajúci na moje dvere
Zo dňa na deň
Obrázok musí padnúť
Už som mal čas
viac textov Garyho Numana

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk