Texty & Preklad: gary numan - the angel wars Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi gary numan! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno gary numan g a uvidíte aké piene od gary numan máme v našom archíve a viac podobných ako the angel wars.

gary numan
the angel wars
I won't pray here
Or bow my head
I won't praise your name
I won't kneel down
I won't pray to you
On this side of sane (Oh Lord)
I won't pray to you
On this side of hell (Father)
I won't pray to you
On this side of heaven again
I don't need faith
Forgiveness of sin
I don't need saving
I don't need lies
I don't believe
In the angel wars (Oh Lord)
I don't believe
In the virgin birth (Father)
I don't believe
In the cross on the hill (Jesus)
I don't believe
In the kindness of God to man

 

Nebudem sa tu modliť
Alebo skloniť hlavu
Nepochválim tvoje meno
Nebudem si kľaknúť
Nebudem sa k tebe modliť
Na tejto strane rozumu (Pane)
Nebudem sa k tebe modliť
Na tejto strane pekla (otec)
Nebudem sa k tebe modliť
Opäť na túto stranu neba
Veru nepotrebujem
Odpustenie hriechu
Nepotrebujem šetriť
Nepotrebujem klamstvo
Neverím
Vo vojnách anjelov (Ó Pane)
Neverím
Pri panenskom narodení (otec)
Neverím
V kríži na kopci (Ježiš)
Neverím
V láskavosti Boha k človeku

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk