Texty & Preklad: gary numan - remind me to smile Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi gary numan! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno gary numan g a uvidíte aké piene od gary numan máme v našom archíve a viac podobných ako remind me to smile.

gary numan
remind me to smile
We'll take a taxi to the show
We could report by phone
We could remind ourselves that
We must laugh
Reconsider: 'fame'
I need new reasons
This is detention it's not fun at all
[Chorus]
Remind me to smile
You know, 'the old friends' line
It gets so I feel like
I'm in this cold, glass, cage
I've got the horrors
Check, over my shoulder
I punch the air and fight but
No-one's there
You you oh no
Old scars don't show
We fall you see
Crawl crawl in love
I dive so clean
Young things don't scream
Toys toys so far
Boys boys you are
[Chorus]
Get off the car
Get off the phone
Move from my window, leave me alone
Keep your revivals
Keep your conventions
Keep all your fantasies that's all we are

 

Vezmeme si taxík na predstavenie
Mohli sme sa prihlásiť telefonicky
Mohli by sme si to pripomenúť
Musíme sa smiať
Prehodnotiť: „sláva“
Potrebujem nové dôvody
Toto je zadržanie, to vôbec nie je zábava
[Refrén]
Pripomeň mi, aby som sa usmial
Viete, riadok „starých priateľov“
Bude to tak, že mám chuť
Som v tejto chlade, pohári, klietke
Mám hrôzy
Skontrolujte, cez moje rameno
Praštím vzduch a bojujem ale
Nikto tam nie je
Ty ty nie
Staré jazvy sa neukazujú
Padáme, vidíš
Plaziť sa plaziť v láske
Ponáram sa tak čistý
Mladé veci nekričia
Hračky hračky doteraz
Chlapci chlapci ste
[Refrén]
Vystúpte z auta
Vystúpte z telefónu
Choďte z môjho okna, nechajte ma samého
Nechajte si svoje prebudenia
Dodržujte svoje konvencie
Majte všetky svoje fantázie, to je všetko, čo sme

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk