Texty & Preklad: gary numan - in a glass house Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi gary numan! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno gary numan g a uvidíte aké piene od gary numan máme v našom archíve a viac podobných ako in a glass house.

gary numan
in a glass house
I've seen love
I've seen hate
I've seen all the emotion God creates.
I've seen good
I've seen bad
I've seen everything that you could ever have.
I've seen you
I've seen me
I've seen everything that I could want to be.
I've seen tall things
I've seen long things
I've seen everything a man was meant to see.
No one came,
No one is here
No one remembers.
MAKES CAMBODIA LOOK LIKE KANSAS,ANYTIME
I've heard truth
I've heard lies
I've heard everything that ever crossed your mind.
I've heard( lust?)
I've heard screams
I've heard everything that makes you give up dreams.
I've heard you
I've heard me
I've heard everything I wish that( ****?) ever be
I've heard music, new heroes
Then I've heard some things I really wouldn't know
(***** ***** ***** ?)
Look in my heart
You will remember
People came
You (fell?) on me
I can remember
MAKES CAMBODIA LOOK LIKE KANSAS,ANYTIME
I break hearts
I broke mine
I'll break everything I'm given if( ***?) time
I've said things I don't mean
I could lie in front of God and he'll believe
I (cheat?)( ***?)
I (cheat?) time
I'll take everything you see
And make it mine
I don't like this confession
(**** **** ****?) heard( **** ****?) all
Someone came
(we have the cure?)
I'll always wonder
Friends can change
Some go some stay
I can't remember

 

Videl som lásku
Videl som nenávisť
Videl som všetky emócie, ktoré Boh vytvára.
Videl som dobre
Videl som zle
Videl som všetko, čo si kedy mohol mať.
Videla som ťa
Videl som ma
Videl som všetko, čím by som mohol chcieť byť.
Videl som vysoké veci
Videl som dlhé veci
Videl som všetko, čo mal človek vidieť.
Nikto neprišiel,
Nikto tu nie je
Nikto si nepamätá.
NAPÁJA KAMBODUU AKO KANSAS, KEDYKOĽVEK
Počula som pravdu
Počula som klamstvá
Počula som všetko, čo ťa kedy napadlo.
Počul som (chtíč?)
Počula som krik
Počula som všetko, kvôli čomu sa musíš vzdať snov.
Počula som ťa
Počula som ma
Počula som všetko, čo si prajem, aby to (****?) Niekedy bolo
Počul som hudbu, nových hrdinov
Potom som počul niektoré veci, ktoré by som naozaj nevedel
(***** ***** *****?)
Pozri sa do môjho srdca
Budeš si pamätať
Ľudia prišli
Ty si (spadol?) Na mňa
Pamätám si
NAPÁJA KAMBODUU AKO KANSAS, KEDYKOLI
Lámu srdce
Zlomil som svoju
Všetko, čo dostanem, rozbijem, ak (***?) Čas
Povedal som veci, ktoré nemyslím
Mohol som ležať pred Bohom a on uverí
Ja (podvádzam?) (***?)
Ja (podvádzam?) Čas
Vezmem všetko, čo vidíš
A urobte to moje
Toto priznanie sa mi nepáči
(**** **** ****?) počul (**** ****?) všetko
Niekto prišiel
(máme liek?)
Vždy sa budem čudovať
Priatelia sa môžu zmeniť
Niektorí idú niektorí zostať
Neviem si spomenúť

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk