Texty & Preklad: gary numan - in a dark place Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi gary numan! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno gary numan g a uvidíte aké piene od gary numan máme v našom archíve a viac podobných ako in a dark place.

gary numan
in a dark place
Something calls me
From a dark place
And so I pray every night
Something knows me
It whispers my name
And I'm losing my faith
I can feel it breathing
But it feels like something dead and cold
I can feel it waiting
But it waits for something in my soul
Sometimes I call out for you, and sometimes I'm afraid
So I beg God
For salvation, for an angel
Every night
And I ask God
Can He forgive me?
And I want to believe
I think I hear it laughing
But it sounds like my voice lost and old
I think it showed me Heaven
And now I know why I'm scared to die
Am I a fool in the dark, I don't know
Am I the ghost in my dreams, I don't know
Am I a shadow of life, I don't know
Am I afraid of the truth, I don't know
Sometimes I call out for you, and sometimes I'm afraid
So I ask for
One small mercy?
But it whispers 'Who are you?'
So I ask God
If He can save me?
He says 'It's all too dark'

 

Niečo ma volá
Z tmavého miesta
A tak sa modlím každú noc
Niečo ma pozná
Zašepká moje meno
A strácam svoju vieru
Cítim, ako to dýcha
Ale pripadá mi to ako niečo mŕtve a studené
Cítim, ako to čaká
Ale čaká to na niečo v mojej duši
Niekedy za tebou volám a niekedy sa bojím
Prosím teda Boha
Na spásu, na anjela
Každú noc
A pýtam sa Boha
Môže mi odpustiť?
A chcem veriť
Myslím, že to počujem smiať sa
Ale znie to ako môj stratený a starý hlas
Myslím, že mi to ukázalo Nebo
A teraz viem, prečo sa bojím zomrieť
Som hlupák v tme, neviem
Som duch vo svojich snoch, neviem
Som tieň života, neviem
Bojím sa pravdy, neviem
Niekedy za tebou volám a niekedy sa bojím
Preto žiadam
Jedno malé milosrdenstvo?
Ale šepká: „Kto si?“
Prosím teda Boha
Ak ma môže zachrániť?
Hovorí „Je všetko príliš tmavé“

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk