Texty & Preklad: g g allin - laying up with linda Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi g g allin! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno g g allin g a uvidíte aké piene od g g allin máme v našom archíve a viac podobných ako laying up with linda.

g g allin
laying up with linda
Laying up with Linda, used to be fun
Nobody every paid the rent, there was never anything done
Than, one day I killed her, now I'm on the run
But, living with Linda used to be fun
Living with Linda, she did what I wanted her to do
But, living with Linda wasn't always easy to do
So, one day I killed her, now I'm on the run
But, living with Linda used to be fun
Laying up with Linda, never had responsibility
She was a dancer at night, where I was rock 'n' rolling 'till 3
We drank, we never saw the daylight, that was the death of her and me
Then one day I just got bored and killed her, but she used to be fun
Laying up with Linda, we still fuck, fuck
Never had a quarter, everything we owned was in Hawk
Then I got pissed and killed her, so now I'm on the run
But let me tell ya, living with Linda used to be fun

 

Uloženie s Lindou, predtým bola zábava
Nikto neplatil nájomné, nikdy sa nič neurobilo
Potom som ju jedného dňa zabil, teraz som na úteku
Ale bývanie s Lindou bývalo zábavou
Žila s Lindou a robila to, čo som chcel
Ale žiť s Lindou nebolo vždy ľahké
Jedného dňa som ju teda zabil, teraz som na úteku
Ale bývanie s Lindou bývalo zábavou
Ležiaci s Lindou, nikdy nemal zodpovednosť
V noci bola tanečnica, kde som do 3 rokov hrával rock 'n' roll '
Pili sme, nikdy sme nevideli denné svetlo, to bola smrť jej i mňa
Potom som sa jedného dňa len nudil a zabil som ju, ale bývala zábavná
Ležiac ​​s Lindou, stále šukáme, šukáme
Nikdy sme nemali štvrtinu, všetko, čo sme vlastnili, bolo v Hawku
Potom som sa naštval a zabil ju, takže som teraz na úteku
Ale poviem ti, bývať s Lindou bola zábava

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk