Texty & Preklad: g boyz - jules Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi g boyz! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno g boyz g a uvidíte aké piene od g boyz máme v našom archíve a viac podobných ako jules.

g boyz
jules
If only you knew,
how my heart overflows with love for you.
If only you could see
the way you fill my hopes and dreams.
You're the owner of my heart,
the ruler supreme.
Even in the dark of night,
I've only to think about you
to feel your loving light
and from this world I drift
feeling as if
I'll never touch the ground again...
If only you knew.
If only you could guess
how I hear your voice when others speak;
for you hold the key to my happiness,
and it's always you my soul seeks.
If only you could feel,
how your very presence
has the power to heal,
all the wounds inside me.
You've made me abandon
the pain of yesterday,
and you've shown me
that the past can no longer
stand in the way
of what I hope to achieve...
If only you knew.
If only you could realize
the way you've shown me
that it's better to give
than to take,
and whatever I do,
I do for your sake.
I'm willing to give you my all
and expect nothing in return.
But, oh how I yearn
for you...
if only you knew.

 

Keby si len vedel,
ako moje srdce prekypuje láskou k tebe.
Keby ste len videli
spôsob, akým plníš moje nádeje a sny.
Si vlastníkom môjho srdca,
vládca najvyšší.
Aj v prítmí noci
Musím na teba myslieť
cítiť tvoje láskyplné svetlo
a z tohto sveta som driftovaný
pocit akoby
Už sa nikdy nedotknem zeme ...
Keby si len vedel.
Keby ste len uhádli
ako počujem tvoj hlas, keď hovoria iní;
lebo ty držíš kľúč k môjmu šťastiu,
a vždy hľadáš moju dušu.
Keby si len cítil
aká je tvoja prítomnosť
má moc uzdravovať,
všetky rany vo mne.
Prinútil si ma opustiť sa
bolesť včera,
a ukázal si mi
že minulosť už nemôže
stáť v ceste
toho, v čo dúfam dosiahnuť ...
Keby si len vedel.
Keby ste si to mohli uvedomiť
ako si mi ukázal
že je lepšie dať
než vziať,
a čokoľvek robím,
Robím pre teba.
Som ochotný dať vám všetko
a na oplátku nečakajte nič.
Ale, ach, ako túžim
pre teba...
Keby si len vedel.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk