Texty & Preklad: from here down - words only go so far Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi from here down! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno from here down f a uvidíte aké piene od from here down máme v našom archíve a viac podobných ako words only go so far.

from here down
words only go so far
Sitting alone again,
Where I've been.
I know I can't stand alone,
Without you here.
Every time I feel estranged,
Every time I feel you;
Alone here waiting.
I dug myself this hole I'm in.
I tried myself,
Way too long.
And I just want to be alone,
And I just want to feel you there,
And I know that I can't believe,
Everything I hear.
Please understand what,
I've been meaning this time.
I walk alone,
I called your name.
Called your name!
I hide it by myself,
I hide it everywhere.
Sitting alone again,
And then they see.
They see a man that has
Only lost himself.
Sitting alone right there,
And then he calls for help.
And I know.
That I am broken hearted,
For you.
And I just want to be alone,
And I just want to feel you there,
And I know that I can't believe
Everything I hear.
Please understand what,
I've been meaning this time.
I walked alone
I called your name.
Called your name,
I called your name,
I called your name.
And then I found,
My words only go so far.
I know that I'll be stronger now.
I'll turn and walk away.
I'm never looking back.
For once in my life,
I'll live for myself.

 

Opäť sedím sám,
Kde som bol
Viem, že nemôžem stáť sám,
Bez teba tu.
Zakaždým, keď sa cítim odcudzený,
Zakaždým, keď ťa cítim;
Sám tu čakám.
Vykopal som si túto dieru, v ktorej som.
Skúsil som sám,
Príliš dlho.
A ja chcem byť len sám,
A chcem ťa tam len cítiť,
A viem, že nemôžem uveriť,
Všetko čo počujem.
Prosím pochopte čo,
Tentokrát som to myslel.
Kráčam sám,
Zavolal som tvoje meno.
Volal si svoje meno!
Skrývam to sám,
Skrývam to všade.
Opäť sedím sám,
A potom vidia.
Vidia človeka, ktorý má
Stratil iba seba.
Sedím sám tam,
A potom volá o pomoc.
A ja viem.
Že mám zlomené srdce,
Pre teba.
A ja chcem byť len sám,
A chcem ťa tam len cítiť,
A viem, že neverím
Všetko čo počujem.
Prosím pochopte čo,
Tentokrát som to myslel.
Išiel som sám
Zavolal som tvoje meno.
Volal som sa tvoje meno,
Zavolal som tvoje meno,
Zavolal som tvoje meno.
A potom som zistil,
Moje slová idú iba tak ďaleko.
Viem, že teraz budem silnejšia.
Otočím sa a odídem.
Nikdy sa nepozerám späť.
Raz v živote
Budem žiť sám pre seba.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk