Texty & Preklad: foals - my number Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi foals! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno foals f a uvidíte aké piene od foals máme v našom archíve a viac podobných ako my number.

foals
my number
You dont have my number
we dont need each other now
we dont need the city
the creed or the culture now
Cause I feel
I feel alive
I feel, I feel alive
I feel that the streets are all pulling me down
So people of the city
I dont need your counsel now
and I dont need your good advice
cause you dont have my lovers touch
You dont have my number
we dont need each other now
the creed or the culture
we can move beyond it now
Now the wolf is knocking at my door
bang-bangin, ask for more
stand here, we stand tall
we could move beyond these walls
I dont need your counsel
I dont need these citys streets
I dont need that good advice
cause we can move beyond it now
You dont have my number
we dont need each other now
the creed or the culture
you dont have my lovers touch
Cause I feel
I feel alive
I feel, I feel alive
I feel that the streets are not far from here
Do you even hear me?
do you even know my name?
let me see the ocean there
Ill hold you in my arms tight
Can you even hear me?
and are you even listening now?
You dont have my number
and we dont need each other now
You cant steal my thunder
You dont have my lovers touch
You dont have my number
I dont need your love now
I dont need the city streets
the creed or the culture now

 

Nemáš moje číslo
teraz sa už nepotrebujeme
mesto nepotrebujeme
viera alebo kultúra teraz
Pretože sa cítim
Cítim sa nažive
Cítim, cítim sa nažive
Cítim, že ma všetky ulice strhávajú dole
Takže ľudia z mesta
Teraz už nepotrebujem tvoju radu
a nepotrebujem tvoju dobrú radu
Pretože ty nemáš dotyk mojich milencov
Nemáš moje číslo
teraz sa už nepotrebujeme
viera alebo kultúra
teraz sa môžeme pohnúť ďalej
Teraz vlk klope na moje dvere
bang-bangin, požiadajte o viac
stojte tu, stojíme vysoko
mohli by sme sa pohnúť za tieto steny
Nepotrebujem tvoju radu
Tieto mestské ulice nepotrebujem
Nepotrebujem túto dobrú radu
pretože sa teraz môžeme pohnúť ďalej
Nemáš moje číslo
teraz sa už nepotrebujeme
vyznanie viery alebo kultúra
nemáš dotyk mojich milencov
Pretože sa cítim
Cítim sa nažive
Cítim, cítim sa nažive
Mám pocit, že ulice odtiaľto nie sú ďaleko
Počuješ ma?
poznáš vôbec moje meno?
dovoľ mi vidieť tam oceán
Budem ťa pevne držať v náručí
Počuješ ma?
a už teraz aj počúvaš?
Nemáš moje číslo
a už sa navzájom nepotrebujeme
Nemôžeš mi ukradnúť hrom
Nemáš dotyk mojich milencov
Nemáš moje číslo
Teraz tvoju lásku nepotrebujem
Nepotrebujem ulice mesta
viera alebo kultúra teraz

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk