Texty & Preklad: flight facilities - two bodies Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi flight facilities! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno flight facilities f a uvidíte aké piene od flight facilities máme v našom archíve a viac podobných ako two bodies.

flight facilities
two bodies
Just two bodies
Just two bodies
Been so ready to dim my mind
Come over or not, I've
Been so ready to dim my mind
Your body a drug, for mine
Two bodies moving in
Time and space to try and heal me
I know what I want, so come over and
Hold me, I won't ask for anything more
I'm hurting, use me now when I'm vulnerable
It helps me fake some love for a little while
I know what I want, so take advantage of me
I don't mind if you take advantage of me
So take advantage of me
You're closed, you're a book. No lines
Can't read you if I try
And if that's the way you want it
That's fine I'll just close my eyes and
Try to ignore you, a free ride for you to
Hold me, I won't ask for anything more
I'm hurting, use me now when I'm vulnerable
It helps me fake some love for a little while
I know what I want, so take advantage of me
I don't mind if you take advantage of me
So take advantage of me
Just two bodies
Just two bodies
Just two bodies
Hold me, I won't ask for anything more
I'm hurting, use me now when I'm vulnerable
It helps me fake some love for a little while
I know what I want, so take advantage of me
I don't mind if you take advantage of me
So take advantage of me
Hold me, I won't ask for anything more
I'm hurting, use me now when I'm vulnerable
It helps me fake some love for a little while
I know what I want, so take advantage of me
Hold me, I won't ask for anything more
I'm hurting, use me now when I'm vulnerable
It helps me fake some love for a little while
I know what I want, so take advantage of me
I don't mind if you take advantage of me
So take advantage of me

 

Iba dve telá
Iba dve telá
Bol som tak pripravený utlmiť svoju myseľ
Poď, alebo nie, ja
Bol som tak pripravený utlmiť svoju myseľ
Vaše telo je droga, pre moje
Dve telá sa nasťahujú
Čas a priestor, aby ste sa ma pokúsili uzdraviť
Viem, čo chcem, tak príď a
Drž ma, nič viac nebudem žiadať
Ubližujem mi, využi ma, keď som zraniteľný
Na chvíľu mi pomáha predstierať lásku
Viem, čo chcem, takže ma využi
Nevadí mi, keď ma využiješ
Takže využite mňa
Ste zatvorení, ste kniha. Žiadne riadky
Ak to skúsim, nemôžem ťa prečítať
A ak je to tak, ako to chcete
To je v poriadku, len zavriem oči a
Skúste vás ignorovať, bezplatná jazda pre vás
Drž ma, nič viac nebudem žiadať
Ubližujem mi, využi ma, keď som zraniteľný
Na chvíľu mi pomáha predstierať lásku
Viem, čo chcem, takže ma využi
Nevadí mi, keď ma využiješ
Takže využite mňa
Iba dve telá
Iba dve telá
Iba dve telá
Drž ma, nič viac nebudem žiadať
Ubližujem mi, využi ma, keď som zraniteľný
Na chvíľu mi pomáha predstierať lásku
Viem, čo chcem, takže ma využi
Nevadí mi, keď ma využiješ
Takže využite mňa
Drž ma, nič viac nebudem žiadať
Ubližujem mi, využi ma, keď som zraniteľný
Na chvíľu mi pomáha predstierať lásku
Viem, čo chcem, takže ma využi
Drž ma, nič viac nebudem žiadať
Ubližujem mi, využi ma, keď som zraniteľný
Na chvíľu mi pomáha predstierať lásku
Viem, čo chcem, takže ma využi
Nevadí mi, keď ma využiješ
Takže využite mňa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk