Texty & Preklad: fit for a king - a greater sense of self Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi fit for a king! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno fit for a king f a uvidíte aké piene od fit for a king máme v našom archíve a viac podobných ako a greater sense of self.

fit for a king
a greater sense of self
Save me from myself
Was the price I paid not enough
To prove my devotion to you
My body is bruised and broken
From being a faithful servant
Use me or let me go
This is too much to take
Move me or let me fall
Relieve me of this burden
Have more faith in me
I'm not guided by ways
That will lead to nothing
Have more faith in me
I grow this garden
But it's dead around me (around me)
Make me see
That this isn't all for gain
Make me see
That there is more waiting at the end
Don't You see that I do this
All for you
So save from myself
If I'm not left abandoned
Why do I feel like less of a man
Than the one I was before
Teach me how to grow
If I'm not left abandoned
Why do I feel like less of a man
Than the one I was before (I was before)
Teach me how to grow
Don't live for yourself
You'll lose it all
The reward is worth nothing
It all will fall
I have realized that
The prize is life step aside
I will be heard
There will be change
I will make a difference
There will be change
It's not about the things I've gained
Or the path I've chosen
I'm giving up everything I've made
Breaking free or false intentions
Use me or let me go
This is too much to take
Move me or let me fall
Relieve me of this burden
Have more faith in me
I'm not guided by ways
That will lead to nothing
Have more faith in me
I grow this garden
But it's dead around me
Have more faith in me
I'm not guided by ways
That will lead to nothing
Have more faith in me
I grow this garden
But it's dead around me

 

Zachráň ma pred sebou
Bola cena, ktorú som zaplatil, nedostatočná
Aby som ti dokázal svoju oddanosť
Moje telo je pomliaždené a zlomené
Z toho, že som verný sluha
Použi ma alebo nechaj ma ísť
To je príliš veľa na prijatie
Pohni ma alebo nechaj ma spadnúť
Zbavte ma tohto bremena
Majte viac viery vo mňa
Neriadim sa cestami
To povedie k ničomu
Majte viac viery vo mňa
Pestujem túto záhradu
Ale je to mŕtve okolo mňa (okolo mňa)
Prinútiť ma vidieť
Že to nie je všetko pre zisk
Prinútiť ma vidieť
Že na konci čaká viac
Či nevidíš, že to robím
Všetko pre teba
Takže zachráňte pred sebou
Ak nezostanem opustený
Prečo sa cítim byť menej mužom
Než som bol predtým
Nauč ma ako rásť
Ak nezostanem opustený
Prečo sa cítim byť menej mužom
Než som bol predtým (bol som predtým)
Nauč ma ako rásť
Nežite pre seba
Stratíte to všetko
Odmena nestojí za nič
Všetko padne
Uvedomil som si to
Cena je životným krokom
Budem vyslyšaný
Príde zmena
Urobím rozdiel
Príde zmena
Nejde o veci, ktoré som získal
Alebo cesta, ktorú som si vybral
Vzdávam všetko, čo som vyrobil
Vyslobodenie alebo falošné úmysly
Použi ma alebo nechaj ma ísť
To je príliš veľa na prijatie
Pohni ma alebo nechaj ma spadnúť
Zbavte ma tohto bremena
Majte viac viery vo mňa
Neriadim sa cestami
To povedie k ničomu
Majte viac viery vo mňa
Pestujem túto záhradu
Ale okolo mňa je mŕtvy
Majte viac viery vo mňa
Neriadim sa cestami
To nebude viesť k ničomu
Majte viac viery vo mňa
Pestujem túto záhradu
Ale okolo mňa je mŕtvy

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk