Texty & Preklad: feloni - envy Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi feloni! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno feloni f a uvidíte aké piene od feloni máme v našom archíve a viac podobných ako envy.

feloni
envy
INTRO
Thank you ladies and gentlemen
For coming out to see me tonight, and I
Do appreciate all the... the boos
But I'ma speak my peace, nevertheless, you understand
VERSE 1
Oh, it ain't hard to tell where you comin' from
You envy me, baby, cuz I'm the chosen one
You don't pay my bills
You don't eat my cl-t
You don't run this sh-t
So keep suckin' d-ck
And while you wastin' time
I stay on my grind
So I can twirk a meal
Say no to crime
So what the f-ck you talkin'
Betta' keep walkin'
Before I pull this nine and commence to barkin'
I'ma quite girl, but a violent girl
If you try to f-ck with my private world
It becomes a cat-daddy matter
I'll put a hole in yo' muthaf-ckin' bladder, boy
Oh, now I'm too serious
A little bit delirious
(It's that crazy b-tch
She done gone insane
If you stay with her
You gon' be the blame)
No,if you stay with me
You'll be the one to gain...
CHORUS
Now call yo' dogs off, baby
Now call yo' muthaf-ckin dogs off
VERSE 2
Cuz we had a fight
You think that give you rights
To try and blow my spot
Cuz we both got hot
Don't be tryin' to check me
On that bullsh-t
Yo' people make mistakes, on the real tip
But you perfect haters wanna' be the playas
Bouncin' in the D to the Himalayas
You can't take my shine
Bitch, I'm too sublime
Plus I'm droppin' hits in my f-ckin' prime
They say that first cut always runs deep
Like with the phattest ass always comes heat
If you wanna' get the test on, baby
I suggest you grab the muthaf-ckin' teflon
Oh, you can bring the drama cuz I don't hit like momma
I'll mindf-ck yo' head, like the Dhali Lama
You like popparazzi checkin' mics one and two
I'm like Butch Jones
Boy, what you gon' do...
CHORUS
Now call yo' dogs off, baby
Now call yo' muthaf-ckin dogs off
(BREAK)
F-ck haters and media hearsay
F-ck haters and media hearsay
F-ck haters and media hearsay
You know it's gon' sell in spite of the envy
VERSE 3
Yo' let me rap this up
You got me so f-cked up
If you here to judge
I don't need yo' love
(She say, he say, she say, he say, she say)
You can't be listen to those weak hoes
They done got you punked
Got you off that skunk
Keep yo' ass so drunk
Now you wanna' front
What you runn'n back to me fo', Flow
I thought you wanted to freak with other people
Listen, I ain't got time for this sh-t
Thank you for comin' out
Make way for the bad girl
Bad girl comin' thru
CHORUS
Now call yo' dogs off, baby
Now call yo' muthaf-ckin dogs off
You gotta bad girl comin' thru
You gotta bad girl comin' thru
Make way for the bad girl
The unusual suspect... that's me
Make way for the bad girl
The last time you gon' see a bad girl like this
Let me tell ya'

 

INTRO
Ďakujem vám, dámy a páni
Za to, že si dnes večer prišiel za mnou a ja
Vážte si všetky ... boos
Ale hovorím svoj pokoj, napriek tomu to chápete
VERZIA 1
Nie je ťažké povedať, odkiaľ pochádzaš
Závidíš mi, zlato, pretože ja som ten vyvolený
Neplatíš mi účty
Neješ môj cl-t
Tento sh-t nespustíte
Takže pokračuj v saní
A zatiaľ čo ty strácaš čas
Ostávam na dne
Môžem teda vykrútiť jedlo
Povedzte nie zločinu
Takže čo to hovoríš
Betta 'keep walkin'
Predtým, ako vytiahnem túto deviatku a začnem štekať
Som celkom dievča, ale násilné dievča
Ak sa pokúsite pohnúť s mojím súkromným svetom
Stáva sa z toho mačka-otec
Dám ti dieru do močového mechúra, chlapče
Och, teraz to myslím príliš vážne
Trochu bludné
(Je to také šialené b-tch
Zmizla zo šialenstva
Ak s ňou zostanete
Budeš vinníkom)
Nie, ak zostanete so mnou
Budete tým, kto získa ...
CHORUS
Teraz odvolaj psy, zlatko
Teraz odvolajte psy muthaf-ckin
VERZIA 2
Pretože sme sa pohádali
Myslíš si, že ti to dáva práva
Skúsiť vyhodiť moje miesto
Pretože sme sa obaja rozpálili
Nesnaž sa ma skontrolovať
Na tom bullsh-t
Ľudia robia chyby, na skutočnom konci
Ale vy dokonalí neprajníci chcete byť hračkami
Bouncin 'in the D to the Himalayas
Nemôžeš mi vziať lesk
Mrcha, som príliš vznešená
Plus púšťam hity do svojich najlepších
Hovoria, že prvý rez vždy beží hlboko
Rovnako ako v prípade phattestového zadku vždy prichádza teplo
Ak chceš podstúpiť test, zlatko
Navrhujem, aby si chytil teflón
Oh, môžeš priniesť drámu, pretože nebijem ako mama
Bude mi to vadiť, ako Dhali Lama
Máte radi popparazzi pri kontrole mikrofónov jedna a dva
Som ako Butch Jones
Chlapče, čo budeš robiť ...
CHORUS
Teraz odvolaj psy, zlatko
Teraz odvolajte psy muthaf-ckin
(PRESTÁVKA)
Neprajníci F-ck a ohlasy médií
Neprajníci F-ck a ohlasy médií
Neprajníci F-ck a ohlasy médií
Vieš, že sa to bude predávať napriek závisti
VERSE 3
Nechaj ma to rapovať
Dostal si ma tak dobre
Ak ste tu, aby ste súdili
Nepotrebujem tvoju lásku
(Hovorí, hovorí, hovorí, hovorí, hovorí, hovorí)
Nemôžete počúvať tie slabé motyky
Urobili ťa punkermi
Dostal si toho skunka
Drž sa tak opitý
Teraz chcete byť vpredu
Čo mi bežíš naspäť, Flow
Myslel som, že sa chceš blázniť s inými ľuďmi
Počuj, nemám čas na to
Ďakujem, že si prišiel
Urobte cestu zlému dievčaťu
Zlé dievča sem prichádza
CHORUS
Teraz odvolaj psy, zlatko
Teraz odvolajte psy muthaf-ckin
Musíš prísť zlé dievča
Musíš prísť zlé dievča
Urobte cestu zlému dievčaťu
Nezvyčajný podozrivý ... to som ja
Urobte cestu zlému dievčaťu
Naposledy, keď uvidíte také zlé dievča
Nech ti to poviem

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk