Texty & Preklad: far from alaska - deadmen Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi far from alaska! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno far from alaska f a uvidíte aké piene od far from alaska máme v našom archíve a viac podobných ako deadmen.

far from alaska
deadmen
Say, whatever you might say
Will never ever hurt a man
Who truly faced death
Embrace, it's nothing more than waste
If lifetime is for playing my friend
Get better at the game
Man, it's all a shame
Don't pity-look me
when I'm not empty handed like you
Man, it's all a shame
Don't pity-look me
when I'm not empty handed
ha!
Hey! whatever you might say
Will never ever hurt a man
Who truly faced death
Embrace, it's nothing more than waste
If lifetime is for playing my friend
Get better at the game
Got to pay your debt before this story fades away
'Ha dada Ha', hard is brightening the past
Better lie and leave behind, tomorrow looks so clear
'Ha dada Ha', if you're sorry I forgive you
Dance, we're called "The Deadmen"
No matter how deep we are
We'll see the sun again

 

Povedzte, čokoľvek by ste povedali
Mužovi nikdy neublíži
Kto skutočne čelil smrti
Objatie, to nie je nič iné ako odpad
Ak je život na hranie môjho priateľa
Zlepšite sa v hre
Človeče, je to všetko škoda
Neľutuj ma
keď nemám prázdne ruky ako ty
Človeče, je to všetko škoda
Neľutuj ma
keď nemám prázdne ruky
ha!
Hej! čokoľvek by ste povedali
Mužovi nikdy neublíži
Kto skutočne čelil smrti
Objatie, to nie je nič iné ako odpad
Ak je život na hranie môjho priateľa
Zlepšite sa v hre
Musím zaplatiť svoj dlh skôr, ako tento príbeh zmizne
„Ha dada Ha“, tvrdá objasňuje minulosť
Lepšie klamať a nechať za sebou, zajtra vyzerá tak jasne
„Ha dada Ha“, ak je vám ľúto, odpúšťam vám
Tancuj, voláme sa „The Deadmen“
Bez ohľadu na to, ako hlboko sme
Uvidíme opäť slnko

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk