Texty & Preklad: face to face - wolf in sheep s clothing Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi face to face! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno face to face f a uvidíte aké piene od face to face máme v našom archíve a viac podobných ako wolf in sheep s clothing.

face to face
wolf in sheep s clothing
You've got your reputation
I've got anonymity
I've got my self-respect
You can't take that from me
You've got to protect your interests
You've got your enemies
I've got a hundred reasons
To expose your treachery
There is no happy ending
Only what remains to be
I want an explanation
I want an apology
You ruined everything
You tried to run away but you can't
I want to hear the answer
I want the opportunity
You wasted so much time
You tried to run away but you can't
You had your way of speaking
I was full of naivete
We had a common interest
And a trust based on a need
I've got my own ideas
I've got my integrity
You've got your binding contracts
You've got your misery
Your power and position
Your hunger and your greed
Walk on the backs of others
Toward the goals you will achieve

 

Máte svoju reputáciu
Mám anonymitu
Mám svoju sebaúctu
To mi nemôžeš vziať
Musíte chrániť svoje záujmy
Máte svojich nepriateľov
Mám sto dôvodov
Aby ste odhalili svoju zradu
Nemá šťastný koniec
Iba to, čo zostáva
Chcem vysvetlenie
Chcem ospravedlnenie
Všetko si pokazil
Skúšali ste utiecť, ale nemôžete
Chcem počuť odpoveď
Chcem príležitosť
Stratili ste toľko času
Skúšali ste utiecť, ale nemôžete
Mali ste svoj spôsob reči
Bola som plná naivity
Mali sme spoločný záujem
A dôvera založená na potrebe
Mám svoje vlastné nápady
Mám svoju integritu
Máte svoje záväzné zmluvy
Máš svoju biedu
Vaša sila a pozícia
Váš hlad a vaša chamtivosť
Kráčajte po chrbte ostatných
Smerom k cieľom, ktoré dosiahnete

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk