Texty & Preklad: face to face - why would i lie Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi face to face! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno face to face f a uvidíte aké piene od face to face máme v našom archíve a viac podobných ako why would i lie.

face to face
why would i lie
I've been involved and I've paid attention
I've listened to every word you've said
You tell a lie and I fake my interest
I was around when it really happened
From the beginning until the end
So what's the point of an explanation?
Why would I lie?
Is there anything I left from my story?
This type of deception would be
a waste of both our time
You start to trust as you dull your instincts
I've tried my best but I still don't care
You've opened up to a disappointment
I know my way around this conversation
You've had enough but you're standing there
I leave it up to interpretation
Maybe there's a chance that everything
is going to work out for the best
Maybe there's a chance
that pigs will grow wings and fly

 

Bol som zapojený a venoval som pozornosť
Vypočul som si každé slovo, ktoré si povedal
Klamete a ja predstieram svoj záujem
Bol som okolo, keď sa to naozaj stalo
Od začiatku až do konca
Aký zmysel má teda vysvetlenie?
Prečo by som klamal
Ostalo mi z môjho príbehu niečo?
Tento typ podvodu by bol
strata nášho času
Keď otupíte svoje inštinkty, začnete si dôverovať
Snažil som sa čo najlepšie, ale stále mi to je jedno
Otvorili ste sa sklamaniu
Poznám tento rozhovor
Máte toho dosť, ale stojíte tam
Nechávam to na výklad
Možno existuje šanca, že všetko
bude fungovať najlepšie
Možno je šanca
že ošípaným dorastú krídla a poletia

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk