Texty & Preklad: face to face - what s in a name Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi face to face! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno face to face f a uvidíte aké piene od face to face máme v našom archíve a viac podobných ako what s in a name.

face to face
what s in a name
Open-minded educated
Popular and medicated now
And you still won't make it
Filled with silent indignation
Blind with hopeless expectation now
And you still won't make it
So you're afraid that they will think ill of you
Get a load of me now
And if you're scared they couldn't care less of you
Get over yourself now
It's fame and popularity
I'll never understand
If it feels like this is what you need
You'll never understand
Innocence and innuendo
Confidence and acquiescence now
And you still won't make it
Self-consciousness is not a virtue
Everyone is looking at you now
You may never make it

 

Rozhľadený vzdelaný
Teraz populárne a liečivé
A aj tak to nestihneš
Plnený tichým rozhorčením
Slepý s beznádejným očakávaním teraz
A aj tak to nestihneš
Takže sa bojíte, že si o vás budú myslieť zle
Získajte teraz môj náklad
A ak sa bojíš, nemohli sa o teba starať menej
Teraz sa prekonaj
Je to sláva a popularita
Nikdy nepochopim
Ak máte pocit, že je to to, čo potrebujete
Nikdy to nepochopíš
Nevinnosť a narážky
Teraz dôvera a zmierenie
A aj tak to nestihneš
Vedomie seba samého nie je cnosť
Všetci sa na vás teraz pozerajú
Možno to nikdy nezvládneš

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk