Texty & Preklad: face to face - chesterfield king Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi face to face! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno face to face f a uvidíte aké piene od face to face máme v našom archíve a viac podobných ako chesterfield king.

face to face
chesterfield king
We stood in your room and laughed out loud.
Suddenly the laughter died and we were caught in an eye to eye.
We sat on the floor and did we sit close. I could smell your thoughts and thought. do you want to touch a lot like me? too scared to say a thing. I left your house and kicked myself. I put those
Ings on a shelf to die. I guess I'm not a gambling type but think of what the two of us had lost.
Had lost.
I needed some time to think it out. 7-eleven parking lot. a toothless woman turned and stopped. I gave her a dime and a chesterfield. she leaned down and kissed my cheek. I was scared but it fel
Et.
Felt so sweet.
She asked me if I had a name. I told her I was glued up on some chick. we sat and smoked against the wall.
Drank a beer, felt the chill of fall.
Of fall.
I took my car and drove it down the hill by your house. I drove so fast. the wind it couldn't cool me down, so I turned it around and came back up. you were waiting on your step, steam showing o
Ur breath and water in your eyes. we pulled each other into one, parkas clinging on the lawn and kissed right there.
Said all my chicks they smoke these things and handed you a chesterfield king. held your hand and watched tv and traced the little lines along your palm.
Your palm.
I took my car and drove it down the hill by your house.
I drove so fast.
The wind it couldn't cool me down, so I turned it around
And came back up.
You were waiting on your step, steam showing off your breath
And water in your eyes.
We pulled each other into one, parkas
Clinging on the lawn and kissed right there.
Right there.

 

Stáli sme vo vašej izbe a nahlas sme sa smiali.
Zrazu smiech zomrel a my sme boli chytení do očí do očí.
Sedeli sme na zemi a sedeli sme blízko. Cítil som vôňu tvojich myšlienok a myšlienok. chceš sa veľmi dotknúť ako ja? príliš sa bojím povedať niečo. Odišiel som z tvojho domu a kopol som si. Dal som tie
Ings na poličke zomrieť. Myslím, že nie som hazardný typ, ale myslím na to, čo sme dvaja stratili.
Stratil.
Potreboval som nejaký čas, aby som si to premyslel. 7-jedenásť parkovacích miest. bezzubá žena sa otočila a zastavila. Dal som jej desetník a chesterfield. naklonila sa a pobozkala ma na líce. Bál som sa, ale fel
Et.
Cítil sa tak sladko.
Spýtala sa ma, či mám meno. Povedal som jej, že som nalepený na nejakom kuriatku. sedeli sme a fajčili o stenu.
Vypil pivo, pocítil mráz po páde.
Pádu.
Vzal som svoje auto a odviezol som ho z kopca pri vašom dome. Jazdil som tak rýchlo. vietor, ktorý ma nedokázal ochladiť, tak som to otočil a vrátil sa späť. čakali ste na svoj krok, para ukazovala o
Váš dych a voda v očiach. navzájom sme sa stiahli do jednej, parky sa držali na trávniku a bozkávali sa priamo tam.
Povedali všetky moje kurčatá, že tieto veci fajčia, a podali vám kráľa Chesterfielda. držal si ruku a sledoval televíziu a sledoval malé čiary pozdĺž svojej dlane.
Tvoja dlaň
Vzal som svoje auto a odviezol som ho z kopca pri vašom dome.
Jazdil som tak rýchlo.
Vietor, ktorý ma nemohol ochladiť, tak som to otočil
A vrátil sa späť.
Čakali ste na svojom kroku a para ukazovala váš dych
A voda v očiach.
Navzájom sme sa stiahli do jedného, ​​parkas
Zaťal sa na trávniku a pobozkal sa priamo tam.
Presne tam.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk