Texty & Preklad: exit 13 - societally provoked genocidal contemplation Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi exit 13! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno exit 13 e a uvidíte aké piene od exit 13 máme v našom archíve a viac podobných ako societally provoked genocidal contemplation.

exit 13
societally provoked genocidal contemplation
This whole world is fucking sick!!!
Human stupidity had made me crazed!
Insanity frees my mind to wander...
I gleefully ponder humanity's murder!
Thoughts of slaughter fill my head.
I want to make all humans dead.
To free the of the ills that manifest from diseased wills.
My remedy for Earth's situation, is total human being negation!!!
Radical global extermination.
The venting of my crazed frustration.
Plants and animals would rejoice.
Freed from human ploys.
I've been dismissed as being sick...
"Environmentally romantic", but I will have the final laugh.
As my own species feels my wrath!!!
No more factories polluting the air I breath!
No more authority blatantly surppressing me!
No more politics, mere games for the ethically sick!
No more fighting wars, human beings will destroy no more!!!
No I'm alone, in solitude I freely roam...
But I'm going mad contemplating the good times past...
=2E..so I enact a frazzled new plan, splattering my brains across this =
now free land!

 

Celý tento svet je kurva chorý !!!
Ľudská hlúposť ma pobláznila!
Šialenstvo mi oslobodzuje blúdenie ...
S radosťou uvažujem o vražde ľudstva!
Hlavu mi zabíjajú myšlienky na zabitie.
Chcem všetkých ľudí zabiť.
Oslobodiť choroby, ktoré sa prejavujú chorými vôľami.
Mojím liekom na situáciu na Zemi je úplná ľudská negácia !!!
Radikálne globálne vyhladenie.
Odvzdušnenie mojej šialenej frustrácie.
Rastliny a zvieratá by sa tešili.
Oslobodený od ľudských trikov.
Bol som prepustený ako chorý ...
„Environmentally romantical“, ale nakoniec sa budem smiať.
Ako môj vlastný druh cíti môj hnev !!!
Už žiadne továrne znečisťujúce vzduch, ktorý dýcham!
Už ma nijaká autorita nehanebne neprekvapuje!
Už žiadna politika, iba hry pre eticky chorých!
Už žiadne vojnové vojny, ľudské bytosti už ničia!
Nie, som sám, na samote sa voľne túlam ...
Ale idem sa zblázniť, keď uvažujem o dobrých časoch minulých ...
= 2E..takže uzákoním nový plán, ktorý mi rozstrekuje mozog
teraz voľná zem!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk