Texty & Preklad: exit 13 - only protest gives a hope of life Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi exit 13! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno exit 13 e a uvidíte aké piene od exit 13 máme v našom archíve a viac podobných ako only protest gives a hope of life.

exit 13
only protest gives a hope of life
Your conscience overrides the fears of authoritarian repercussion,
You bring about ends that cannot be achieved through rational =
discussion!
So called "terrorist acts" utilized to win the fight for nature,
Is direct action the solution to problems that frustrate you?!?!
PROTEST! RESIST! REASON! INSIST!
The time has come for total global mental realignment,
Misused technology has altered atmosphere, terrain, and climate.
Change is needed now, but course of action who'll define it???
Every mind needs a goal - a ladder - work until you climn it!!!
PROTEST! RESIST! REASON! INSIST!
The time has come for radical wilderness restoration!
Deep ecology must become the religion of future generations!!!
Economic gains are invalid reasons for nature's exploitation!
Thwart industrial domination and unmake civilization!!!

 

Tvoje svedomie prekonáva obavy z autoritatívnych následkov,
Prinášate ciele, ktoré sa nedajú dosiahnuť pomocou racionálneho =
diskusia!
Takzvané „teroristické činy“ používané na víťazstvo v boji za prírodu,
Je priama akcia riešením problémov, ktoré vás frustrujú?!?!
PROTEST! ODPORTE! DÔVOD! INSIST!
Nastal čas na celkové globálne mentálne usporiadanie,
Zneužitá technológia zmenila atmosféru, terén a podnebie.
Zmena je teraz nevyhnutná, ale postup, kto ju definuje ???
Každá myseľ potrebuje cieľ - rebrík - pracujte, kým na ňu nevystúpite !!!
PROTEST! ODPORTE! DÔVOD! INSIST!
Nastal čas na radikálnu obnovu divočiny!
Hlboká ekológia sa musí stať náboženstvom budúcich generácií !!!
Ekonomické zisky sú neplatnými dôvodmi na vykorisťovanie prírody!
Prekazte priemyselnú nadvládu a rozdrobte civilizáciu !!!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk