Texty & Preklad: exit 13 - gaia Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi exit 13! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno exit 13 e a uvidíte aké piene od exit 13 máme v našom archíve a viac podobných ako gaia.

exit 13
gaia
Earth as organism - Gaia
"Self - sustaining biota" - Gaia
"Total planetary being" - Gaia
A theory of Lovelock...
Nature has dissymmetry,
Disorder known by entropy,
Life seems to be an anomaly!
It's imperative that we respect the earth!
Realize it's total worth, worship it with glee and mirth...
DO NOT KILL IT!!!

 

Zem ako organizmus - Gaia
"Sebestačná biota" - Gaia
„Celková planetárna bytosť“ - Gaia
Teória Lovelocka ...
Príroda je nesymetrická,
Porucha známa entropiou,
Zdá sa, že život je anomália!
Je nevyhnutné, aby sme si vážili Zem!
Uvedomte si, že to má celkovú hodnotu, klaňajte sa im s radosťou a veselosťou ...
NEZABIJTE to !!!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk