Texty & Preklad: evermore - between the lines Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi evermore! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno evermore e a uvidíte aké piene od evermore máme v našom archíve a viac podobných ako between the lines.

evermore
between the lines
I caught a glimpse of past and future
But I did not understand
Darkness and light, blindness and sight
Not everything is so black and white
Separate the truth from lies
With the stories written between the lines
Only you can tell the wrong from right
The more you look, the more you find
Close your eyes and drift away
Where the lights are taking you, no one can say
In the depths of the your mind
Looking for a sign written in between the lines
With canyons stretched below us
The stars will be our guild
We'll tear the mountains from the sea
And fall into the sky
We'll drift into the airwaves
Between the earth and moon
Where satellites are sending visions
Down into your room
Separate the truth from lies
With the stories written between the lines
Only you can tell the wrong from right
The more you look, the more you find
Close your eyes and drift away
Where the lights are taking you, no one can say
In the depths of the your mind
Looking for a sign written in between the lines
The world is very different now
For man holds in his mortal hands
The power to abolish
All forms of human poverty
And all forms of human life
Separate the truth from lies
With the stories written between the lines
Only you can tell the wrong from right
The more you look, the more you find
Close your eyes and drift away
Where the lights are taking you, no one can say
In the depths of the your mind
Looking for a sign written in between the lines
Written in between the lines
Written in between the lines
Written in between the lines

 

Zahliadol som minulosť a budúcnosť
Ale nerozumel som
Tma a svetlo, slepota a zrak
Nie všetko je také čiernobiele
Oddeľte pravdu od klamstiev
S príbehmi napísanými medzi riadkami
Len vy môžete rozoznať nesprávne od pravého
Čím viac vyzeráte, tým viac nájdete
Zatvorte oči a driftujte preč
Kam vás svetlá zavedú, nikto nemôže povedať
V hĺbke svojej mysle
Hľadá sa znak napísaný medzi riadkami
S kaňonmi roztiahnutými pod nami
Hviezdy budú naším cechom
Hory odtrhneme od mora
A padnúť na oblohu
Unášame sa do éteru
Medzi zemou a mesiacom
Kam vysielajú vízie satelity
Dolu do svojej izby
Oddeľte pravdu od klamstiev
S príbehmi napísanými medzi riadkami
Len vy môžete rozoznať nesprávne od pravého
Čím viac vyzeráte, tým viac nájdete
Zatvorte oči a driftujte preč
Kam vás svetlá zavedú, nikto nemôže povedať
V hĺbke svojej mysle
Hľadá sa znak napísaný medzi riadkami
Svet je teraz veľmi odlišný
Lebo človek drží vo svojich smrteľných rukách
Právomoc zrušiť
Všetky formy ľudskej chudoby
A všetky formy ľudského života
Oddeľte pravdu od klamstiev
S príbehmi napísanými medzi riadkami
Len vy môžete rozoznať nesprávne od pravého
Čím viac vyzeráte, tým viac nájdete
Zatvorte oči a driftujte preč
Kam vás svetlá zavedú, nikto nemôže povedať
V hĺbke svojej mysle
Hľadá sa znak napísaný medzi riadkami
Napísané medzi riadkami
Napísané medzi riadkami
Napísané medzi riadkami

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk