Texty & Preklad: espen abusdal - dundering no faim Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi espen abusdal! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno espen abusdal e a uvidíte aké piene od espen abusdal máme v našom archíve a viac podobných ako dundering no faim.

espen abusdal
dundering no faim
Sending hopes far away
Nothing to feel of my way
We are finding the truth
Nothing really appears
Time will never elapse
Through the corridors' peace
Mama knows a way
Jobzynes are happy for you
Baltic oceans are pale
On the wings of a whale
Sorrow should never exist
Under the Musical bridge
Boulders show us the light
They follow the streams of the night
Forever knowing fate
Suns are eager to burn
Full of power they faint
into the moody old shit
Opern your heart to me
Words will not be the tamed
Open the box of nights
The blues are within the night
Preludium:
No fears are our to keep
Oceans are never so steep

 

Posielanie nádeje ďaleko
Nič cítiť z mojej cesty
Nájdeme pravdu
Skutočne sa nič neobjavuje
Čas nikdy neuplynie
Pokojom na chodbách
Mama pozná spôsob
Jobzynes sú za vás šťastní
Baltické oceány sú bledé
Na krídlach veľryby
Smútok by nikdy nemal existovať
Pod Hudobným mostom
Balvany nám ukazujú svetlo
Sledujú potoky noci
Navždy poznať osud
Slnka horia horieť
Plní sily omdlievajú
do starých náladových sračiek
Ovládni moje srdce
Slová nebudú skrotené
Otvorte krabicu nocí
Modrí sú v noci
Preludium:
Nie sú naše obavy, aby sme ich udržali
Oceány nikdy nie sú také strmé

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk