Texty & Preklad: eric matthews - no gnashing teeth Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi eric matthews! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno eric matthews e a uvidíte aké piene od eric matthews máme v našom archíve a viac podobných ako no gnashing teeth.

eric matthews
no gnashing teeth
Though it's good to know you I can see that
There's a sadness there that leaks of danger
If autumn feels good leave tomorrow
Read the simple signs and live today
Our lives have filled the streams of need
Sin's freedom got you on your knees
I've got two dreams, one for you and me
Closeness of any kind is best
Not closeness for closeness sake at best
It's more than good to know you, I confess
More pleasures any man could beg your best
Don't judge too quickly see my crest
Just inside you might sense detest
Not yet today, non expected plague
Judgment of any kind's a pest
Surrender of any kind is blessed
Now it's time to see that we keep standing
On the truth that's building everyone
Lord, give me strength and play tomorrow
Like a man or girl who's got no guns
Can't I just take what I believe
Between some demons, I made grieve
No gnashing teeth 'cause I'm all belief
Closeness of any kind is best
Not closeness for closeness sake at best
Though it's good to know you I can see that
There's a sadness there that leaks of danger
If autumn feels good leave tomorrow
Read the simple signs and live today
Our lives have filled the streams of need
Sin's freedom got you on your knees
I've got two dreams, one for you and me
Closeness of any kind is best
Not closeness for closeness sake at best

 

Aj keď je dobré, že vás poznám, vidím to
Je tam smútok, ktorý uniká nebezpečenstvu
Ak sa zajtra bude cítiť dobre, odíďte zajtra
Prečítajte si jednoduché tabuľky a žite dnes
Naše životy naplnili prúdy potrieb
Sloboda hriechu ťa dostala na kolená
Mám dva sny, jeden pre teba a pre mňa
Najlepšia je blízkosť každého druhu
Nie blízkosť v najlepšom prípade
Je viac ako dobré ťa poznať, priznám sa
Ďalšie potešenia by každý mohol prosiť, ako sa len dá
Nesúďte príliš rýchlo, aby ste videli môj hrebeň
Len vo vnútri môžete cítiť odpor
Dnes ešte nie, neočakávaný mor
Súd každého druhu je škodca
Odovzdanie každého druhu je požehnané
Teraz je čas vidieť, že stále stojíme
Na pravde, ktorá stavia každého
Pane, daj mi silu a zajtra sa zahraj
Ako muž alebo dievča, ktoré nemá žiadne zbrane
Nemôžem si vziať len to, čomu verím
Medzi niektorými démonmi som smútil
Žiadne škrípanie zubami, pretože som celá viera
Najlepšia je blízkosť každého druhu
Nie blízkosť v najlepšom prípade
Aj keď je dobré, že vás poznám, vidím to
Je tam smútok, ktorý uniká nebezpečenstvu
Ak sa zajtra bude cítiť dobre, odíďte zajtra
Prečítajte si jednoduché tabuľky a žite dnes
Naše životy naplnili prúdy potrieb
Sloboda hriechu ťa dostala na kolená
Mám dva sny, jeden pre teba a pre mňa
Najlepšia je blízkosť každého druhu
Nie blízkosť v najlepšom prípade

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk