Texty & Preklad: entombed - the truth beyond Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi entombed! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno entombed e a uvidíte aké piene od entombed máme v našom archíve a viac podobných ako the truth beyond.

entombed
the truth beyond
Entombed - "The Truth Beyond"
from the "Left Hand Path" album 1989
(These words taken from the "But Life Goes On" demo)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
People put to death in the name of God
And blood run red in an eternal flood
The word has been spread - Through out the centuries
Millions of corpses lying in the cemeteries
Reek of christianity
Down of obscuration
The birth of insanity
And death to liberation
Lord of evolution
Enslavement emperor
Root of all evil
It is the holy terror
God the almighty - The creator of Earth
Devote your life to this holy writ - The key to your rebirth
And if you've been a believer of justice and brave
So what! It shall be written on your grave
The bell summon its slaves to mass
In the darkest hour
To devour the body of Christ
The blood feast shall increase their power
Chalices filled to the edge with blood
Drawn from holy veins
Tearing his stomach open
And revel in the shredded remains
Smell the putrid stench
Of the godblessed crucifixion
And discover the lies
There is no resurrection
Get your eyes open wide
And discover the lies
See the truth beyond
The shadows of a false paradise!

 

Entombed - „The Truth Beyond“
z albumu „Cesta ľavej ruky“ 1989
(Tieto slová prevzaté z ukážky „But Life Goes On“)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ľudia zomierali v mene Boha
A krv rudla vo večnej potope
Slovo sa rozšírilo - po celé storočia
Milióny mŕtvych tiel ležiacich na cintorínoch
Zápach kresťanstva
Dolu do zatmenia
Zrod šialenstva
A smrť za oslobodenie
Pán evolúcie
Cisár porobenia
Koreň všetkého zla
Je to svätý teror
Boh všemohúci - Stvoriteľ Zeme
Venujte svoj život tomuto svätému príkazu - kľúču k vášmu znovuzrodeniu
A ak ste boli vyznávačom spravodlivosti a odvážny
No a čo! Bude to napísané na vašom hrobe
Zvon vyvoláva svojich otrokov na omšu
V najtemnejšej hodine
Hltať telo Kristovo
Krvavá hostina zvýši ich moc
Kalichy naplnené po okraj krvou
Čerpané zo svätých žíl
Trhajúc mu žalúdok
A oddávať sa skartovaným zvyškom
Cítite hnilobný zápach
Z bohabojného ukrižovania
A objavte klamstvá
Niet vzkriesenia
Majte oči otvorené dokorán
A objavte klamstvá
Pozrieť pravdu ďalej
Tiene falošného raja!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk