Texty & Preklad: entombed - stranger aeons Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi entombed! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno entombed e a uvidíte aké piene od entombed máme v našom archíve a viac podobných ako stranger aeons.

entombed
stranger aeons
One more dead soul there's a hole in the sky
Illuminating dream quest the prophet's eye
By virtue of madness a sign of faith
Lurking at the threshold you're lost
Between the gates
Death's a solution to life's dead illusions
Stranger aeons, stained by re-creation
Stranger aeons, of hallucination
Stranger things that eternal lie
Awaiting beyond the time to die
In the city of gods in the temple of lies
Initiation progression Zarathustra cries
You were wrong from the start
We will never part
Stranger aeons, stained by re-creation
Stranger aeons, of hallucination
Take strange drugs, swallow your pride
It's all but a game, nuclear stock piles

 

Ešte jedna mŕtva duša, na nebi je diera
Osvetlenie sna o prorockých očiach
Na základe šialenstva znak viery
Číhajúc na hranici, ktorú si stratil
Medzi bránami
Smrť je riešením mŕtvych životných ilúzií
Cudzie veky, zafarbené znovuvytvorením
Cudzie veky, halucinácie
Cudzie veci, ktoré ležia večne
Čaká na čas, kým zomrie
V meste bohov v chráme lží
Počiatočný postup Zarathustra plače
Od začiatku ste sa mýlili
Nikdy sa nerozdelíme
Cudzie veky, zafarbené znovuvytvorením
Cudzie veky, halucinácie
Vezmite zvláštne drogy, prehltnite svoju hrdosť
Je to všetko okrem hry, hromady jadrových zásob

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk