Texty & Preklad: entombed - crawl Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi entombed! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno entombed e a uvidíte aké piene od entombed máme v našom archíve a viac podobných ako crawl.

entombed
crawl
Father, set me free
from this altar of death
Dead fingers cold as ice
touches my flesh
As it passed through
my soul and body
The fear I thought was
gone grows
Tears of regret
and confusion
this is not what
I wanted to know
I have embraced the truth
beyond lies where honesty reigns
I thought I gave my life
but back I was only given pain
I once stood at the
threshold of my desire
Losing ground now I'm
this horrid truth's denier
The nocturnal hour is passed
here nothing can last
I sought and screamed in pain
but nothing here to gain
Nihility arise
from the bottom of no lies
from here to eternity
I just can be set free
Satan, help me die away
from reality
my arms and legs are bound
please grant me mortality
I'm losing it
crawling upon these
white walls of truth
For the darkest void
I've wasted my entire youth
I'm crawling down
the dirt that I licked
off my mind
the truth you'll never...
want to find

 

Otče, vysloboď ma
z tohto oltára smrti
Mŕtve prsty studené ako ľad
dotkne sa môjho tela
Ako to prešlo
moja duša a telo
Strach, o ktorom som si myslel, že je
preč rastie
Slzy ľútosti
a zmätok
toto nie je čo
Chcel som vedieť
Prijal som pravdu
mimo klamstiev, kde vládne čestnosť
Myslel som si, že som dal svoj život
ale naspäť mi bola daná iba bolesť
Raz som stál pri
prah mojej túžby
Strata pôdy teraz som
popierač tejto hroznej pravdy
Prešla nočná hodina
tu nič nemôže vydržať
Hľadal som a kričal od bolesti
ale nič tu nezíska
Nihilita vzniká
zdola bez lží
odtiaľto až na večnosť
Len môžem byť oslobodený
Satan, pomôž mi zomrieť
z reality
ruky a nohy mám zviazané
prosím, pripusť mi smrteľnosť
Strácam to
plaziť sa po nich
biele steny pravdy
Pre najtemnejšiu prázdnotu
Premárnil som celú svoju mladosť
Plazím sa dole
špinu, ktorú som olizoval
z mojej mysle
pravda nikdy ...
chcieť nájsť

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk