Texty & Preklad: emperor - the prophet Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi emperor! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno emperor e a uvidíte aké piene od emperor máme v našom archíve a viac podobných ako the prophet.

emperor
the prophet
... and as if awaken from eternal sleep
he sought a mentor
for he no longer knew his position
"It is time after miracles
and I am its prophet
I have not come to cure
but to bear witness decease"
"It is the place where blood and soil
lie beyond the boundaries of the sun
and I am its prophet
I cast the shadow
I absorb the light"
"I am the prophet
I bear witness
I absorb
I cry"
"As I die
I shall burst wide open
As I die
I shall release the apocalypse
my prophecy
Thus, I hold on to faith
Thus, I keep the hope
That it will prosper
and devour"
"It is time after miracles
and I am its prophet
I have not come to cure
but to bear witness decease"
... and pain joined his urge to perceive

 

... a akoby sa prebudil z večného spánku
hľadal mentora
lebo už nepoznal svoju pozíciu
„Je čas po zázrakoch
a ja som jeho prorok
Neprišiel som sa vyliečiť
ale vydať svedectvo o smrti “
„Je to miesto, kde sa nachádza krv a pôda
ležať za hranicami slnka
a ja som jeho prorok
Vrhám tieň
Absorbujem svetlo “
„Ja som prorok
Vydávam svedectvo
Vstrebávam
Plačem"
„Ako zomieram
Prasknem dokorán
Ako zomieram
Uvoľním apokalypsu
moje proroctvo
Preto sa držím viery
Preto si ponechávam nádej
Že bude prosperovať
a zožrať “
„Je čas po zázrakoch
a ja som jeho prorok
Neprišiel som sa vyliečiť
ale vydať svedectvo o smrti “
... a bolesť sa pridala k jeho nutkaniu vnímať

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk