Texty & Preklad: emperor - the eruption Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi emperor! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno emperor e a uvidíte aké piene od emperor máme v našom archíve a viac podobných ako the eruption.

emperor
the eruption
... and after years in dark tunnels
he came to silence
there was nothing...
he realised that the cheering cries of worship
were but echoes of his harsh outspoken word
reflecting back at him from cold and naked walls
in hollow circles fled illusions of wisdom he had heard
"From nothing came all I ever knew"
and he beheld the ruins
of an empire torn apart
yet, no grief nor rage did bind him
just silent and bewildered
by the emptiness
he stumbled off his throne
suddenly, the walls around him cracked wide open
and an endless void appeared in flickering, grey light
"What force, but silence, has deprived me of my coil?
No trail to guide me. No point of reference in sight."
"By nothing, resurrection will be pure."
and he beheld the ruins
of an empire torn apart
wiping dust off his shoulders
just silent now
in this emptiness
leaving all behind
step by step
past all past
slowly he approached the surface
nothing left
to sacrifice
the mirrors mocked him on the way

 

... a po rokoch v tmavých tuneloch
prišiel k tichu
nebolo tam nič...
uvedomil si, že povzbudzujúce výkriky uctievania
boli iba ozvenou jeho drsného otvoreného slova
odrážajúc sa späť na neho od studených a nahých stien
v dutých kruhoch utiekol pred ilúziami múdrosti, ktoré počul
„Z ničoho neprišlo všetko, čo som kedy vedel“
a videl ruiny
ríše rozorvanej
napriek tomu ho nijaký smútok ani zúrivosť nezviazali
len ticho a zmätene
prázdnotou
narazil zo svojho trónu
zrazu steny okolo neho praskli dokorán
a v mihotavom sivom svetle sa objavila nekonečná prázdnota
„Aká sila, ale ticho, ma pripravila o cievku?
Žiadna stopa, ktorá by ma sprevádzala. Žiadny referenčný bod v nedohľadne. ““
„Vzkriesenie nebude ničím čisté.“
a videl ruiny
ríše rozorvanej
utieranie prachu z jeho ramien
len teraz ticho
v tejto prázdnote
zanechávajúc všetko za sebou
krok za krokom
minulosť celá minulosť
pomaly sa priblížil k povrchu
nič nezostalo
Obetovať
cestou sa mu posmievali zrkadlá

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk